DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

… azylových žiadateľov, ktorých bolo za minulý rok asi 60, alebo necelých 60 (…)

Koncorocná inventúra - 15.01.2017
Nepravda

Ján Figeľ sa fatálne pomýlil v tomto jednoducho dohľadateľnom ukazovateli. Stránka ministerstva vnútra eviduje štatistiky o počtu podaných žiadostí, odmietnutých alebo poskytnutých azyloch na území SR. V roku 2015, o ktorom období hovorí Figeľ, bolo podaných 330 žiadostí o azyl, pričom azyl bol poskytnutý len v 8 prípadoch. Celkovo päť osôb dostalo slovenské štátne občianstvo v roku 2015. V roku 2016, paradoxne, došlo k zníženiu počtu podaných žiadostí o viac ako polovicu, pritom azyl dostalo 164 osôb. Štátne občianstvo nikomu nebolo udelené.

Dátum zverejnenia analýzy: 31.12.2016
success
error