DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

Robert Fico je druhý najobľúbenejší zahraničný politik v Českej republike, hneď po pápežovi.

04.12.2016
Pravda

Podľa júnového prieskumu ústavu STEM je slovenský premiér druhou najobľúbenejšou zahraničnou osobnosťou v Českej republike, zatiaľ čo prvé miesto obsadil pápež František. Výrok Roberta Kaliňáka hodnotíme ako pravdivý.


27. júna 2016 neziskový ústav STEM publikoval výsledky prieskumu českej verejnej mienky vo vzťahu k zahraničným osobnostiam. Až 68 % z 1061 respondentov označilo vzťah k pápežovi Františkovi ako "priaznivý" alebo "skôr priaznivý". Na druhom mieste sa umiestnil Robert Fico, na ktorého malo až 65 % opýtaných pozitívny názor, 20 % označilo názor na neho ako "nepriaznivý" a iba 6 % ako "úplne nepriaznivý". Z hľadiska vzdelania má najväčšiu podporu Robert Fico medzi respondentmi so základným a nižším stredným vzdelaním – približne 68 %. Na druhej strane, 63 % vysokoškolsky a stredoškolsky vzdelaných majú k nemu priaznivý vzťah a 30 % nepriaznivý. 

Z časového hľadiska si v priebehu rokov 2008 až 2016 Fico polepšil, kde v roku 2009 ho hodnotilo kladne 51 % respondentov a v roku 2010 53 %. Rovnaký prieskum bol realizovaný aj v decembri 2015, publikovaný v januári 2016, kde Robert Fico obsadil druhú priečku. 67 % opýtaných k nemu vyjadrilo pozitívny vzťah, 17 % "skôr nepriaznivý" a opäť, 6 % vybralo možnosť "úplne nepriaznivý" názor. Prvé miesto znova vyhral pápež František a za Robertom Ficom nasledoval Cameron a Obama. Podľa prieskumu z roku 2009, bol však Robert Fico až na šiestej priečke, keď ho predbehol Obama, Dalajláma či Merkelová.

Celkovo sa v júnovom prieskume na treťom mieste umiestnil britský premiér Cameron, za ním nasledoval Barack Obama či maďarský premiér Viktor Orbán. Siedme miesto obsadil Vladimír Putin a na deviatom sa umiestnila Angela Merkelová. Práve Putin a Merkelová sú českou spoločnosťou hodnotení veľmi negatívne. Až 49 % má na Merkelovú "úplne nepriaznivý" názor, zatiaľ čo 30 % sa stavia negatívne k Putinovi.

V prieskume položili respondentom nasledovnú otázku: „Uveďte, prosím, jaký je Váš názor na následující zahraniční politické osobnosti,“ pričom odpovede vyhodnotili nasledovne: 


Zdroj: STEM, Trendy 2016/6Dátum zverejnenia analýzy: 04.12.2016
success
error