DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Sme krajina, ktorej prudko klesá nezamestnanosť.

27.11.2016
Pravda

 K januáru 2014 bola miera nezamestnanosti 13,49%, v januári 2015 to bolo 12,39 a v januári 2016 10,39%. V októbri tohto roka bola nezamestnanosť na úrovni 9,08%. Eurostat uvádza pre roky 2014 a 2015 13,2% a 11,5 %.

Niektoré inštitúcie však upozorňujú, že čísla ministerstva práce sú skresľované zmenou metodiky a definície zamestnanosti, ktorú mapoval Denník N
"Ústredie práce zverejňuje dve nezamestnanosti. V celkovej, resp. registrovanej nezamestnanosti sú započítaní aj takí ľudia na úradoch práce, ktorí sú na péenke, aktivačných prácach, rekvalifikačných kurzoch či na absolventskej praxi. Títo v evidovanej nezamestnanosti nie sú, preto je nižšia.

Celková nezamestnanosť bola v marci 11,6 percenta a tiež klesá. Evidovaná nezamestnanosť dosiahla 9,8 percenta, resp. 10,6 percenta podľa starej metodiky.

Tým, že v lete 2013 ústredie práce zmenilo spôsob, ako ráta častejšie medializovanú evidovanú (disponibilnú) nezamestnanosť, ľudí na aktivačných prácach prestalo počítať medzi nezamestnaných. V praxi to vtedy znamenalo, že približne 10-tisíc osôb už nepatrilo medzi disponibilných nezamestnaných. A ľudí bez práce tak zrazu bolo naoko menej.."

Nezamestnanosť na Slovensku však skutočne má klesajúci trend, a preto výrok hodnotíme ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.11.2016
success
error