DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Bavíme sa o rozpočte na celé slovenské predsedníctvo, ktorý má objem 70 miliónov eur, s tým, že tento rozpočet nebude prekročený, naopak. Bude iba vo výške 61 miliónov eur a 9 miliónov eur sa vráti do štátneho rozpočtu.

27.11.2016
Neoveriteľné

Slovensko plánovalo minúť na predsedníctvo 70 miliónov eur a stať sa tak najúspornejšou predsedníckou krajinou v rámci V4. Do tejto sumy sa zahŕňa financovanie slovenských diplomatov, expertov, hotelov, služieb, slovenských umelcov a aktivít slovenských škôl a neziskových organizácií. Skutočné čerpanie finančných prostriedkov ešte nemôže byť overené vzhľadom na fakt, že predsedníctvo Slovnensko predáva až 1. januára 2017 a až do konca júna 2017 je členom predsedníckeho tria (s Maltou a Holandskom). Tento výrok teda hodnotíme ako neoveriteľný.

Na prípravu a na samotné predsedníctvo, čiže na obdobie 2014-2017, boli vyčlenené položky v rozpočte od roku 2014. Správa o pripravenosti Slovenska na výkon predsedníctva hovorí o úspore v roku 2014 "Celkovo sa z rozpočtu SK PRES v roku 2014 (3 mil. EUR) vyčerpalo 1,845 mil. EUR.(...) Najväčšia časť úspor vznikla v dôsledku neskoršieho obsadenia pracovných pozícií SK PRES v jednotlivých ÚOŠS a na SZ Brusel. Finančné úspory v rozpočte vznikli aj v dôsledku posunu dátumu prenájmu novej budovy SK PRES v Bruseli a s tými spojenými prevádzkovými nákladmi. (...) V septembri 2014 vláda SR schválila materiál „Rozpočet výdavkov na prípravu a zabezpečenie predsedníctva SR v Rade Európskej únie v roku 2016“, ktorým bol stanovený rozpočet výdavkov na rok 2015 v celkovej výške 15,6 mil. EUR." (.pdf, s.6)

Výška výdavkov sa skutočne odhaduje na najviac 70 miliónov eur: "Objem celkových očakávaných finančných výdavkov v roku 2016 je vo výške 50,9 mil. EUR. Táto suma predstavuje až 75% z celkového finančného balíka alokovaného na programe 0D4 SK PRES realizovaného v rokoch 2014 až 2017. Celkové očakávané výdavky na SK PRES by nemali prekročiť čiastku 70 mil. EUR." (zdroj: Správa o stave pripravenosti Slovenskej republiky na výkon predsedníctva SR v Rade Európskej únie za rok 2015) O približnej sume v takej, či dokonca nižšej výške sa už hovorilo aj v roku 2015, Suma najviac 70 milliónov eur sa uvádza aj na oficiálnej stránke slovenského predsedníctva.

Fico takto háji rozpočet SK PRES kvôli najnovšej kauze, kde bývalá pracovníčka Ministerstva zahraničných vecí Zuzana Hlávková upozornila na podozrivú činnosť ministerstva. Na tlačovke zo dňa 23. novembra, kde sa Fico a Lajčák vyjadrovali ku kauze, použili presne tento istý argument, ktorý však, ako už bolo spomenuté, nie je overiteľný. "K predsedníctvu Slovenska Lajčák uviedol, že už pred jeho začiatkom plánovali, že rozpočet nepresiahne 70 miliónov eur. Rezortu sa podarilo ušetriť a účet za predsedníctvo by sa mal pohybovať na úrovni 61 miliónov." S úsporou pri organizácií predsedníctva Slovenska sa hájil aj Robert Kaliňák v parlamente počas hodiny otázok, kedy odpovedal na otázku adresovanú pre premiéra od Veroniky Remišovej: "rozpočet, ktorý Slovenská republika má pripravený pre predsedníctvo, ani nevyčerpá. A nehovoriac o tom teda, že dôjde k zásadnej úspore. Tým pádom s prostriedkami je jednoznačne nakladané úspešne".

Dátum zverejnenia analýzy: 26.11.2016
success
error