DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Miroslav Beblavý

Nestraníci

Zverejňovanie zmlúv, to je zákon, za ktorý som hlasoval. Myslím, pán Kaliňák, vy ste za to nehlasovali.

O protischránkovom zákone a o zákone proti extrémizmu - 23.10.2016
Pravda

O zákone o zverejňovaní zmlúv (zákon č.546/2010 Z.z. Zverejňovanie zmlúv) ako o celku sa hlasovalo na 9. schôdzi – 9 decembra 2010. Robert Kaliňák sa hlasovania nezúčastnil a teda za uvedený zákon nehlasoval. Miroslav Beblavý hlasoval v prospech navrhovaného zákona. Výrok považujeme za pravdivý. 

Podľa zákona č. 546/2010 Z.z. "sú ministerstvá, ústredné orgány štátnej správy, verejnoprávne inštitúcie a ich podriadené organizácie povinné zverejňovať zmluvy ako aj dodatky k zmluvám, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami v Centrálnom registry zmlúv." Návrh zákona bol vládnym návrhom, do účinnosti vstúpil 1. januára 2011. Zo štatistiky hlasovania vyplýva, že zo 136 prítomných poslancov za zákon hlasovalo 77 poslancov. Poslanci za klub SMER-SD alebo neboli prítomní – čo je aj prípad Roberta Kaliňáka či Roberta Fica – alebo sa zdržali hlasovania, alebo boli proti prijatiu. Pre úplnosť, Robert Kaliňák pritom v ten istý deň, o niekoľko minút neskôr, už v rokovacej sále bol, aj hlasoval za návrh Rafaela Rafaja o nepokračovaní v rokovaní. Robert Kaliňák počas celého legislatívneho procesu nikdy nehlasoval v prospech zákona. Pri hlasovaní o posunutí zákona do druhého čítania sa zdržal hlasovania, pri hlasovaní o pozmeňujúcich a poslaneckých návrhoch nebol prítomný.

Postoj klubu SMER-SD k návrhu ilustruje vyjadrenie poslanca Viliama Jasaňa (Smer-SD), že:"návrh je veľmi ľúbivý, len škoda, že neprišiel pred 12 rokmi." Poslanec Róbert Madej (Smer-SD) naznačoval, že podporuje zavádzanie transparentnosti, no v danom zákone vidí viacero komplikácií. "Táto právna úprava je nebezpečná a nespôsobí transparentnosť, ale ešte väčšie korupčné prostredie".Dátum zverejnenia analýzy: 23.10.2016
success
error