DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Mikuláš Dzurinda

Nestraníci

...nezamestnanosť, keď som preberal vládu, sa formálne blížila k 20 %, 19,2. (...) Reálna nezamestnanosť bola 23-24 %.

Mikuláš Dzurinda o Michalovi Kovácovi, svojich vládach aj o aktuálnych problémoch - 16.10.2016
Nepravda

Podľa Výročnej správy (.pdf) Národnej banky Slovenska z roku 1998 bola miera nezamestnanosti v tomto roku 15,6 %. Vo Výročnej správe sa píše: „Miera nezamestnanosti podľa evidencie úradov práce vzrástla ku koncu roka na 15,6 %, t.j. o 3,1 percentuálnych bodov oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. V priemere za rok predstavovala 13,7 %.“ (s.17). Výrok Mikuláša Dzurindu teda hodnotíme ako nepravdivý.

Mikuláš Dzurinda sa stal predsedom vlády SR po voľbách v roku 1998, vtedy ako šéf strany SDK. Dzurinda druhýkrát zostavil vlády v roku 2002.

Výročná správa národnej banky na strane 29 uvádza, že na konci roku 1998 bola kritická nezamestnanosť, t.j. nad 20 %, v 25 okresoch (.pdf, s.29) "Podľa evidencie Národného úradu práce (NÚP) dosiahol absolútny počet evidovaných nezamestnaných ku koncu decembra 428 209 osôb, t.j. o 23,1 % viac ako v rovnakom období 1997. Miera nezamestnanosti z disponibilného počtu nezamestnaných k 31.12.1998 predstavovala 15,6 %. Vývoj nezamestnanosti v priebehu roka charakterizoval nárast, ktorý akceleroval najmä v 4. štvrťroku, keď pribudlo 42 418 nezamestnaných. Z územného hľadiska najvyšší rast nezamestnanosti zaznamenal východoslovenský región (Prešovský a Košický kraj), kde miera nezamestnanosti presiahla  20 %. Mieru nezamestnanosti nad 20 %, ktorá sa považuje už za kritickú, dosiahlo v decembri celkom 25 okresov.".

Eurostat disponuje s údajmi o miere nezamestnanosti od roku 1998. Pre rok 1998 databáza uvádza nezamestnanosť na úrovni 12,7 %, v roku 1999 bola miera nezamestnanosti16,5 %.

Dzurinda nepravdivý výrok v podobnom znení nepovedal prvýkrát. Rovnaké tvrdenie použil v relácii O 5 minút 12, 4.marca 2012. Demagog aj vtedy vyhodnotil jeho výrok ako nepravdivý. 

Dátum zverejnenia analýzy: 16.10.2016
success
error