DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Igor Matovič

OĽaNO

Keď sa matka rozvedie s manželom, kým súd neurčí výživné, dostáva 27 eur mesačne na to dieťa, akože minimálne výživné. Dali sme návrh, aby sa to zvýšilo na 60 eur, na dvojnásobok.

02.10.2016
Nepravda

Minimálna výška výživného je na Slovensku 27,13 eur. V auguste tohto roku predložili poslankyne strany OĽANO novelu, ktorá by pozmenila zákon o rodine a zvýšila by výšku minimálného výživného. Toto zvýšenie by však nebolo dvojnásobné (z 27,13 by sa minimálne výživné zvýšilo na 45,21 eur). Nie je pravdou ani to, že túto minimálnu sumu výživného dostávajú matky pred rozhodnutím súdu. Ak chce rodič výživné dostať predtým ako súd rozhodne, musí podať žiadosť o predbežné opatrenie. Kvôli niekoľkým nepresnostiam, ktroré uviedol Igor Matovič, hodnotíme výrok ako nepravdivý.


Podľa zákona o rodine je každý rodič, bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery, povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa (§ 62 zákona č. 36/2005 Z. z.). Životné minimum okrem výšky výživného ovplyvňuje aj iné veličiny v daňovej a sociálnej oblasti. Ide napríklad o výšku daňového bonusu, výšku základu dane alebo aj výšku minimálneho dôchodku. Všeobecne je životné minimum spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav hmotnej núdze. Sumy životného minima sa upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Tieto údaje poskytuje ministerstvu Štatistický úrad SR.


Sumy životného minima ostávajú od 1. júla 2014 nezmenené:

  • 198,09 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu

  • 138,19 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu

  • 90,42 € mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo nezaopatrené dieťa


Z toho vyplýva, že minimálne výživné na nezaopatrené dieťa je v súčasnosti 27,13 eur mesačne. Teda 30 % z životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa. Minimálne výživné je vyplácané ak je tak stanovené súdom, alebo ak je suma sirotských dôchodkov nižšia ako suma minimálneho výživného (§ 2 ods. 1). Predtým ako súd rozhodne o výške výživného, má rodič právo na podanie návrhu o predbežné riadenie v ktorom súd rozhodne o predbežnej výške výživného.


Novelu zákona o rodine, ktorá upravuje výšku minimálneho výživného podali v auguste 2016 poslankyne OĽANO: Erika Jurinová, Soňa Gaborčáková, Silvia Shahzad a Anna Verešová. V novele navrhovali zmenu paragrafu 62, vďaka ktorej by sa výška minimálneho výživného zmenila z 30 % životného minima na 60 %. Výška výživného by bola pri súčasnom životnom minime 45,21 eur. Zákon podporili všetci prítomní poslanci strany OĽANO vrátane Igora Matoviča. Poslankyne podporilo dokopy 58 poslancov, šiesti hlasovali proti, ale až 71 poslancov sa zdržalo hlasovania vďaka čomu návrh neprešiel.

Dátum zverejnenia analýzy: 02.10.2016
success
error