DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Igor Matovič

OĽaNO

Opatrovateľský príspevok, tí rodičia, ktorí sa rozhodnú opatrovať svoje postihnuté dieťa, iba 12 rokov sa im ráta (...), aj keď budú opatrovať svoje dieťa 30 rokov, sa im ráta do dôchodku.

02.10.2016
Pravda

"Poberateľ opatrovateľského príspevku môže byť v Sociálnej poisťovni prihlásený na dôchodkové poistenie (poistné za neho platí štát) v rozsahu najviac 12 rokov, ak má trvalý pobyt na území Slovenska, nie je dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, nemá priznaný predčasný alebo invalidný dôchodok, nedovŕšil dôchodkový vek a podal prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu poberania opatrovateľského príspevku. Dôchodkové poistenie osobe, ktorá poberá opatrovateľský príspevok, zaniká dňom skončenia poskytovania peňažného príspevku na opatrovanie alebo dňom, v ktorom zanikla skutočnosť podmieňujúca povinné dôchodkové poistenie," povedal Ing. Peter Višváder, riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne ešte 7. apríla 2014. Rovnako sa to dnes (3. októbra 2016) píše na oficiálnych stránkach Sociálnej poisťovne: "Povinné dôchodkové poistenie fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, zaniká dňom skončenia poskytovania peňažného príspevku na opatrovanie, najneskôr dňom získania 12 rokov povinného dôchodkového poistenia." Výrok na základe uvedeného hodnotíme ako pravdivý.

13. júna 2016 sa však aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny nechalo počuť, že chce zmeniť tento stav a spomenulo novelu zákona. "Návrh obsahuje odstránenie doterajšej hranice 12 rokov na účely platenia poistného štátom na dôchodkové poistenie za fyzické osoby, ktoré sa starajú o ťažko zdravotne postihnuté osoby." Momentálne je novela v pripomienkovom konaní.

Dátum zverejnenia analýzy: 02.10.2016
success
error