DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Igor Matovič

OĽaNO

Pred dvomi týždňami Kaliňák prišiel na ten istý výbor (Výbor NRSR pre nezlučiteľnosť funkcií, pozn.) a (...) odhlasovali, že úver nie je úver. Že kontokorentný úver Kaliňáka (...) nie je úver. A vybavené (...), žiadna pokuta, žiadna strata mandátu.

02.10.2016
Nepravda

Uznesenia Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií (ďalej len výbor) č. 54, 55 a 56 v konaní vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov voči podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi bolo pozastavené na štvrtej schôdzi výboru dňa 7. septembra 2016. Jedná sa o pozastavenie konaní vo veci neúplného oznámenia podávaného za roky 2014, 2015 a 2016 verejným funkcionárom Róbertom Kaliňákom. Prezenčná listina z danej schôdze vykazuje iba prezenciu členov výboru, ktorým minister nie je. Ak by ale poslanci vyšetrovanie nezastavili, minister by musel zaplatiť pokutu vo výške tisíc eur. Výrok považujeme za zavádzajúci. 

 Na tretej schôdzi výboru dňa 16. júna 2016 predseda výboru Martin Poliačik predložil podnet Veroniky Remišovej a Ľubomíra Galka voči Robertovi Kaliňákovi o porušení čl. 7 ústavného zákona - neúplné oznámenie. Keďže v tom čase výbor nevedel pri ktorom konkrétnom oznámení neboli uvedené potrebné údaje rozhodol otvoriť konania pre každý kalendárny rok osobitne, V rozprave sa predseda výboru vyjadril, že navrhuje: "vyžiadať si informácie, prečo neboli informácie buď o pôžičke alebo pohľadávkach pána ministra uvedené v jeho majetkových priznaniach..." (Zápisnica VNF 3. schôdza, str.3)

 Na štvrtej schôdzi prebehlo hlasovanie návrhu uznesenia, pri ktorom bolo prítomných 14 členov výboru (celkový počet 15), pričom päť členov hlasovalo za uznesenie, žiaden proti a deväť sa zdržalo hlasovania. Uznesenie teda nezískalo nadpolovičnú väčšinu prítomných členov výboru.  (Výpis zo zápisnice VNF (Kaliňák) str. 1.) 

Denník HN spomenul vo svojom článku list napísaný Kaliňákom, ktorý nakoniec presvedčil poslancov, že kontokorentný úver nemusí byť v majetkovom priznaní. Poslanec Peter Kresák z Most-Híd vysvetlil argument pre zastavenie uznesenia, ktorý bol aj Kaliňákovým argumentov v spomenutom liste: "Neuviedol ho, lebo ide o kombináciu úverového a vkladového účtu, ktorý možno nazvať aj ako povolené prečerpávanie. Charakterom je totožný s bežne používanou platobnou kartou."

Členovia výboru sa zhodli, že ide o dieru v zákone, ktorý treba v budúcnosti prerobiť.

Dátum zverejnenia analýzy: 02.10.2016
success
error