DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Igor Matovič

OĽaNO

Zákon je napísaný jednoznačne. Poslanec alebo verejný činiteľ nesmie podnikať.

02.10.2016
Pravda

V ústavnom zákone o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov sa v článku päť o nezlučiteľnosti funkcií píše, že verejný funkcionár nesmie podnikať. Výrok Matoviča hodnotíme ako pravdivý.


Čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov stanovuje: "Verejný funkcionár nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, okrem valného zhromaždenia a členskej schôdze. Verejný funkcionár nesmie podnikať; to sa nevzťahuje na výkon povolania, ktoré môže vykonávať len fyzická osoba za zákonom ustanovených podmienok."

Dátum zverejnenia analýzy: 02.10.2016
success
error