DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martin Klus

SaS

...na prepočet obyvateľov máme (Slovensko, pozn.) viac poslancov v Európskom parlamente ako napríklad Nemecko a tak isto máme jedného komisára, tak isto, ako má napríklad Nemecko.

27.09.2016
Pravda

V Európskom parlamente zastupuje Slovensko 13 poslancov a Nemecko 96 poslancov. Pri prepočte na počet obyvateľov zastupuje jeden slovenský poslanec 417 404 obyvateľov, zatiaľ čo jeden nemecký poslanec 855 997 obyvateľov. Prepočet bol vykonaný na základe dostupných informácií k stavu obyvateľstva Slovenska aj Nemecka k 31.12.2015. V Európskej komisii zastupuje Slovensko rovnako ako Nemecko jeden komisár.  Na základe vyššie overených informácií hodnotíme výrok ako pravdivý. 

Dátum zverejnenia analýzy: 31.08.2016
success
error