DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

..sa zvyšujú rôzne sociálne príspevky a dávky, chceme teraz výraznejšie zvyšovať dôchodky...

21.09.2016
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, pretože v roku 2016 sa naozaj väčšina sociálnych dávok a príspevkov zvýšila. Informácie vyberáme z dokumentu, ktorý bol publikovaný 17. decembra 2015 z Ústredia Sociálnej poisťovne.

Konkrétne dôchodkové dávky stúpli a to pevnou sumou v závislosti od typu dôchodku.  „Úrazová renta sa od 1. januára 2016 zvyšuje o 0,46 %... Maximálna výška nemocenských dávok sa v roku 2016 zvyšuje. Dôvodom je, že maximálny denný vymeriavací základ, resp. maximálny úhrn denných vymeriavacích základov na určenie výšky nemocenskej dávky sa zvýši zo 40,6357 eur na 42,3124 eur a materské sa zvyšuje zo súčasných 65% na 70% denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného základu... Nárok na vyrovnávací príplatok má poberateľ slovenského starobného dôchodku, ktorému sa vypláca aj český starobný dôchodok. Nárok vzniká od 1. januára 2016 a po splnení zákonom stanovených podmienok... Sociálna poisťovňa bude od 1. januára 2016 opätovne priznávať pozostalostný dôchodok tým vdovám a vdovcom, ktorí ovdoveli pred 1. januárom 2004... Príspevok športovému reprezentantovi je nová štátna sociálna dávka k jeho dôchodku... Práca na dohodu je v sociálnom poistení bezo zmien.

1. júla 2016 sa menili aj dávky v nezamestnanosti. Tieto zmeny sú uvedené v dokumente Sociálnej poisťovne z dňa 13.júna 2016: „Kým výška dávky v nezamestnanosti priznanej do 30. júna 2016 môže dosiahnuť v mesiaci, ktorý má 31 dní, maximálne sumu 874,50 eura a v mesiaci, ktorý má 30 dní, sumu 846,30 eura, od 1. júla 2016 to bude v mesiaci, ktorý má 31 dní, suma 900 eur a v mesiaci, ktorý má 30 dní, suma 871 eur.“ V júli 2016 sa zmenila aj maximálna výška dávky garančného poistenia, ktorá stúpla z  2 574 eur na 2 649 eur.

Vláda chce skutočne aj od roku 2017 zvyšovať dôchodky o 2 % z priemernej mesačnej sumy daného dôchodku. V článku, ktorý uverejnil plátok Pravda 19. septembra 2016, sa píše: „Starobní dôchodcovia by mali dostať 8,20 eura, predčasní penzisti 7,90, invalidní dôchodcovia s mierou poklesu schopnosti pracovať do 70 % – štyri eurá, ak majú mieru poklesu schopnosti pracovať viac ako 70 %, mali by dostať 7,10 eura“. Výška minimálneho dôchodku sa však meniť nebude, pretože je úzko spätá s výškou životného minima, ktorá nepodľahne zmene. Vianočný príspevok by zase malo dostať o približne 28-tisíc dôchodcov viac.

Dátum zverejnenia analýzy: 31.08.2016
success
error