DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

...sa zvyšujú rôzne sociálne príspevky a dávky, chceme teraz výraznejšie zvyšovať dôchodky...

21.09.2016
Pravda

Tento výrok môžme hodnotiť ako pravdivý keďže výška sociálnych dávok a príspevkov sa v posledných rokoch naozaj zvyšovala, a taktiež sa plánujú prijímať opatrenia na ich ďalšie zvyšovanie.
Priemerná výška dávky v nezamestnanosti v posledných rokoch rástla. V roku 2013 to bolo 321 euro, 2014 332 euro a v roku 2015 už 344 euro. Maximálna výška tejto dávky sa podľa Sociálnej poisťovne zmenila od prvého júla 2016 z 874,50 eura na 900 eur. 

Rovnako tak sa podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny od prvého januára 2016 zvyšovali aj príspevky na starostlivosť o dieťa z 230 na 280 eur. 
Treba však povedať, že napríklad dávky v hmotnej núdzi od januára 2014 nerástli. 
Druhá časť výroku o pláne na zvyšovanie dôchodkov je taktiež pravdivá, keďže vláda odsúhlasila návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2016 a rozpočtový výhľad na roky 2017 a 2018, kde sú zapracované návrhy na rast dôchodkov o 1,7 %. 


 

Dátum zverejnenia analýzy: 31.08.2016
success
error