DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

...sa zvyšuje spotrebná daň na tabak...

Premiér pre Nový cas - 18.09.2016
Pravda

Vláda schválila novelu zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v auguste 2016. Zámerom novely zákona je postupné zvyšovanie sadzby dane z tabakových výrobkov. Pôvodný zákon 106/2004 Z.z. určuje zdaňovanie tabakových výrobkov cigariet, cigár a tabaku spotrebnou daňou. Keďže ide o vládny návrh novely zákona, ktorý bude predložený národnej rade, hodnotíme výrok ako pravdivý.


Jedným z dôvodov (.rtf), ktoré viedlo Ministerstvo financií k vypracovaniu predloženého návrhu je zvýšenie príjmov štátneho rozpočtu. Týmto spôsobom chce ministetrstvo zabezpečiť rovnováhu medzi daňovými príjmami a cieľmi v oblasti verejného zdravia, a zároveň zdaňovať nové tabakové výrobky. Ministerstvo financií v roku 2017 predpokladá dodatočný príjem (.rtf) vo výške 29 504 000 eur, v roku 2020 by to malo byť viac ako 68 miliónov eur. Účinnosť zákona sa navrhuje od 15. decembra 2016, až na niektoré články novely.


V súčasnosti je na Slovensku sadzba dane z tabakových výrobkov (okrem cigariet) 71,11 eur/kg, v prechodnom období (.rtf) medzi 1. februárom 2017 a 31. januárom 2019 bude sadzba dane 73,90 eur/kg. Od februára 2019 sa spotrebná daň z tabakových výrobkov ustáli na 76,70 eur/kg. S účinnosťou od 1. februára 2017 do 31.januára 2019 sa stanovuje minimálna sadzba dane na cigarety na 96,50 eura/1000 ks a s účinnosťou od 1. februára 2019 sa stanovuje minimálna sadzba dane na cigarety na 100,10 eura/1 000 ks.Dátum zverejnenia analýzy: 18.09.2016
success
error