DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

...v septembrovej výplate by mali vidieť (učitelia, pozn.) prvé 6 % zvýšenie...

Premiér pre Nový cas - 18.09.2016
Pravda

Novela zákona, na základe ktorej sú zavedené nové platové tabuľky pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, nadobudla účinnosť 1. septembra 2016. Keďže je mzda splatná dozadu za mesačné obdobie, zvýšenie miezd sa prejaví v miezd za september. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

 
Zákon č, 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme upravuje aj platové tabuľky pre pedagogických a odborných zamestnancov. Platové tarify boli zvýšené o 6 % novelou, ktorá nadobudla účinnosť 1. septembra 2016. Zvýšenie platov učiteľov je zakotvená aj v programovom vyhlásení vlády (.pdf, s. 32): "(vláda, pozn.) vykoná legislatívne úpravy tak, aby sa platová tarifa pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 1.9.2016 (...) zvýšila (...) o 6 %"

Podľa § 129 Zákonníka práce je mzda splatná dozadu za mesačné obdobie, takže sa zvýšenie platov môže prejaviť vo výplate učiteľov za september.

Dátum zverejnenia analýzy: 18.09.2016
success
error