DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Marek Maďarič urobil to, čo mu predpisovalo programové vyhlásenie vlády (v otázke koncesionárskych poplatkov, pozn.).

Premiér pre Nový cas - 18.09.2016
Zavádzajúce

Otázke financovania RTVS sa venuje programové vyhlásenie vlády v časti Kultúrna politika (.pdf, s. 45). V rámci plnenia bodov programového vyhlásenia predložil minister kultúry Marek Maďarič (SMER-SD) návrh zákona, ktorý upravuje financovanie RTVS, konkrétne navrhuje zvýšenie koncesionárskych poplatkov o približne 50 %. V programovom vyhlásení sa píše o optimalizácii výšky úhrady za služby verejnosti, čiže vyhlásenie nepredpisoval zvýšenie koncesionárskych poplatkov. Výrok hodnotíme ako zavádzajúci.


V programovom vyhlásení vlády, ktoré bolo schválené v apríli tohto roku, je Rozhlas a televízia Slovenska označená za jediný systémový nástroj na poskytovanie služby verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania. O potrebných opatreniach sa píše takto: "Vláda prijme také legislatívne opatrenie, ktoré poskytne Rozhlasu a televízii Slovenska stabilné a primerané finančné zabezpečenie plnenia jej zákonných úloh prostredníctvom optimalizácie výšky úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska". (PVV (.pdf), s. 47)


Programové vyhlásenie vlády síce hovorí o dôležitosti legislatívnych úprav kvôli financovaniu RTVS a optimlizácii výšky úhrady (poplatkov), pritom optimalizácia neznamená automaticky zvýšenie.


Ministerstvo kultúry v máji 2016 predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona (.doc), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z.z. o úhrade za služby verenosti poskytované RTVS a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z.z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe Programového vyhlásenia vlády na roky 2016 - 2020. Okrem oslobodenia najslabšej sociálnej skupiny od povinnosti platiť úhrady je cieľom návrhu zákona aj stanovenie novej sadzobnej úhrady. Návrh zavádza aj nový mechanizmus stanovenia úhrady, ktorý je založený na valorizácii poslednej platnej sadzby úhrady v závislosti od miery inflácie, meranej indexom spotrebiteľských cien. Úhrada by sa valorizovala každé štyri roky. Navrhovaný mechanizmus by teda mal odrážať ekonomický vývoj spoločnosti. Sadzba úhrady sa pre každú kategóriu platiteľov zvýši o približne 50 %. Podľa tejto novely by sa koncesionárkse poplatky zvýšili od 1. januára 2017 do 30. decembra 2020 z 4,64 eur na 7 eur (ročný príspevok 84 eur).


Návrh zákona počíta so zvýšením kvality služieb poskytovaných RTVS ako aj s rozšírením obsahu a ponuky programových služieb. Toto programové rozšírenie by malo kompenzovať zvýšenie koncesionárskych poplatkov. Zákon predložený Ministerstvom kultúry však ukázal nesúdržnosť slovenskej koaličnej vlády. Napriek podpore koaličných partnerov sa predseda SNS Andrej Danko vyjadril, že návrh o zvýšení koncesionárskych poplatkoch nepodporí. Danko, rovnako ako podpredseda SNS Andrej Hrnko sa vyjadrujú, že návrh podporia po tom čo RTVS predloží konkrétny plán na optimalizáciu a rozšírenie vysielania, ako aj návrh na vnútornú prestavbu RTVS.


Parlament sa zaoberá s témou financovania RTVS, avšak ide o opozičný návrh, ktorý bol 20. septembra prerokovaný v prvom čítaní. Ide o návrh Jozefa Viskupiča z OĽaNO-Nova na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska.

Dátum zverejnenia analýzy: 18.09.2016
success
error