DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Daň z dividend je jedna z najštandardnejších daní v Európe (...) táto daň je vo väčšine krajín EÚ aj OECD.

Premiér pre Nový cas - 18.09.2016
Pravda

Zdanenie príjmu fyzických osôb z dividend je skutočne jednou zo štandardných daní. Podľa Eurostatu (.pdf, s. 41, 110)  v roku 2015 spomedzi krajín EU iba Slovensko a Estónsko nezdaňovalo dividendy fyzických osôb. Rovnako aj v prípade členov OECD sú tieto štáty jedinými s nulovou daňou z dividend. Výrok Roberta Fica hodnotíme ako pravdivý.

Podľa Tax Foundation daň z dividend všeobecne predstavuje dvojité zdanenie firemného zisku a prispieva k vyššiemu daňovému zaťaženiu kapitálu. Takáto daň vedie k nižším úsporám a investíciám, ako aj k nižším mzdám a celkovo pomalšiemu rastu ekonomiky.

Existuje viacero foriem daní z dividend (Eurostat, .pdf). Okrem jednotne stanovenej dani, sa taktiež uplatňuje progresívne zdanenie - vyššia daňová sadzba uvalená na vyššie dividendy (s. 47 Francúzsko, s. 34 Dánsko, s. 125 Veľká Británia). Vo Švédsku (s. 121) a Holandsku (s. 89) je daň z dividend zahrnutá v dani z kapitálových príjmov.  Špecifickým prípadom je Litva (s. 77), kde napr. kadernícke a ubytovacie služby nepodliehajú dani z dividend. V prípade Estónska (s. 110), ktoré daň z dividend nemá, sú dividendy zahrnuté v celkovom príjme fyzickej osoby.

Síce Slovensko daň z dividend neuplatňuje, daňový zákon upravuje tzv. zdravotné odvody z dividend momentálne na úrovni 14 %. Najnovší návrh novely zákona však prináša zrušenie týchto odvodov a namiesto toho zavádza daň z dividend pre fyzické osoby vo výške 15 %. V porovnaní daňového zaťaženia Tax Trends in the European Union (2015) 15% daň z dividend má aj susedná Česká republika a patrí medzi najnižšie v EU. Nižšie dane z dividend majú napr. Bulharsko (5 %), Grécko a Lotyšsko (10 %) či Chorvátsko (12 %) a zo štátov OECD iba Nový Zéland (6,9 %).

V minulosti Slovensko malo daň z dividend, ale zrušilo ju v roku 2004. Vláda Ivety Radičovej následne schválila zdravotné odvody z dividend. Strana Smer sa už v roku 2012 pokúšala presadiť daň z dividend s cieľom ozdraviť verejné financie. Tohtoročná novela zákona by však mala zohľadňovať aj príjmovú nerovnosť medzi bohatými a chudobnými.

Dátum zverejnenia analýzy: 18.09.2016
success
error