DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

...sa zvyšujú rôzne sociálne príspevky a dávky, chceme teraz výraznejšie zvyšovať dôchodky...

Premiér pre Nový cas - 18.09.2016
Pravda

V roku 2016 sa zvýšila maximálna výška dávky v nezamestnanosti, zvýšili sa tiež materské dávky. V roku 2017 by sa tiež mali zvýšiť dôchodky a príspevok na opatrovanie ZŤP. Zvyšovanie dôchodkov sa však nevzťahuje na ľudí poberajúcich minimálny dôchodok a zvyšovanie sociálnych dávok sa netýka rodičov. Výrok Roberta Fica hodnotíme ako pravdivý.

Zmeny vo výške sociálnych dávok v roku 2016 mapuje napríklad článok aktuality.sk. Zvyšovať sa mali dôchodkové dávky aj materské dávky, čo potvrdzuje aj Sociálna poisťovňa.

Nezmenené ostávajú sociálne dávky pre rodičov - rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, daňový bonus - z dôvodu zmrazeného životného minima.

Od 1.7.2016. sa zmenila maximálna výška dávky v nezamestnanosti v prípade mesiaca, ktorý má 31 dní z 874,50 € na 900 €, v prípade mesiaca, ktorý má 30 dní sa maximálna
výška dávky mení z 846,30 € na 871 €. Zmenu oznámilo Ústredie Sociálnej poisťovne 13.6.2016.

Podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera nastane v blízkej budúcnosti zvyšovanie dôchodkov.

O plánovanej valorizácii dôchodkov informuje hovorca Ministerstva práce nasledovne: “Pri valorizácii presadzujeme jednoznačný postoj, že seniori, ktorí celý život tvorili hodnoty a pracovali, musia vo väčšej miere profitovať aj z rastu ekonomiky a životnej úrovne ľudí v produktívnom veku. Preto sme pripravili návrh zmeny valorizačného mechanizmu už na rok 2017, ktorá by v prípade starobných dôchodkov priniesla ich zvýšenie o 2 percentá,”

Pravda ďalej píše: “Meniť sa však nebude výška minimálneho dôchodku. Dôvodom je, že sa nezmenila výška životného minima, ktoré tiež okrem ďalších faktorov vplýva na stanovenie minimálneho dôchodku a zostalo na úrovni 198,09 eura. Z tohto dôvodu sa nezmenia ani sumy minimálneho dôchodku patriace za stanovený počet rokov kvalifikovaného obdobia. Za 30 rokov kvalifikovaného obdobia patrí minimálny dôchodok 269,50 eura mesačne, čo predstavuje 1,36-násobok sumy životného minima.

O plánovanom zvyšovaní dôchodkov píše na svojom blogu kriticky Jozef Mihál:
Podľa navrhnutej novely zákona o sociálnom poistení sa od 1.1.2017 savšetky starobné dôchodky zvýšia o sumu vypočítanú ako 2% z priemerného starobného dôchodku (čo je suma približne 415 eur), teda odhadom približne o 8,30 eura. "Vtip" je však v tom, že zvýšenie dôchodkov sa fakticky nebude týkať tých, čo dnes poberajú tzv. minimálny dôchodok. Týmto dôchodcom sa až na výnimky dôchodkový príjem, ktorý každý mesiac dostávajú zo Sociálnej poisťovne, od 1.1.2017 nezvýši.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predostrelo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, v ktorom je okrem iného jeho zámerom zvýšiť príspevok na opatrovanie. Základný príspevok na opatrovanie je v súčasnej dobe 220,51 eur. Podľa návrhu má stúpnuť na 125 percent životného minima – čo predstavuje sumu 247,61 eur. Všetky zmeny v oblasti kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia by mali byť účinné od januára 2017. 

Dátum zverejnenia analýzy: 18.09.2016
success
error