DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Z hľadiska zamestnanosti sa dostávame na historické maximum. Historické maximum bolo v roku 2008 a teraz nám do toho chýba asi 5 000 ľudí!

Premiér pre Nový cas - 18.09.2016
Nepravda

Historické maximum vývoja zamestnanosti síce bolo v roku 2008, ale na základe údajov z dostupných štatistík nie je pravda, že nám k opätovnému dosiahnutiu hodnôt z roku 2008 chýba 5 000 ľudí. Výrok teda hodnotíme ako nepravdivý.

Na základe dát od Eurostatu, kde sú dostupné dáta ohľadne zamestnanosti na Slovensku len od roku 1997, možno vidieť, že zamestnanosť bola skutočne v roku 2008 najvyššia. Dáta hovoria o 2 406 000 zamestnaných ľudí v roku 2008, pričom miera zamestnanosti bola na úrovni 68,8 %. Eurostat nedisponuje zatiaľ dátami na rok 2016, ale je vidno, že v roku 2015 bola historicky druhá najvyššia zamestnanosť v absolútnych číslach (2 396 000 ľudí),aj v percentuálnom vyjadrení (67,7 %). Údaj o miere nezamestnanosti z roku 1997 hovorí o rovnakom čísle, ale hodnoty z tohoto roku sú len estimované a nie presné. Štatistický úrad SR disponuje so štatistikami o počte zamestnaných, v prvom štvrťroku 2016  ich bolo 2 461 600,  v druhom  štvrťroku 2 490 800. Podľa týchto údajov Slovensko nový historický maximum zamestnanosti v absolútnych číslach už dosiahlo.Dátum zverejnenia analýzy: 18.09.2016
success
error