DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

...ide (Iniciatíva slovenských učiteľov, pozn.) mimo kolektívneho vyjednávania. Treba tiež povedať, že oficiálne školské odbory sa k tomu (k protestom Iniciatívy slovenských učiteľov, pozn.) nepridali.

Premiér pre Nový cas - 18.09.2016
Pravda

Je pravdou, že Iniciatíva slovenských učiteľov sa nezúčastnila kolektívneho vyjednávania a vzniku kolektívnej zmluvy. Taktiež je pravdou, že Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku stupňovaný štrajk Iniciatívy slovenských učiteľov nepodporil. Je však potrebné zdôrazniť, že neodrádzal jednotlivcov od účasti. Iné odborové organizácie ako napríklad Slovenská komora učiteľov a Nové školské odbory štrajk podporili. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Pod  pojmom oficiálne školské odbory myslí Robert Fico pravdepodobne Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OzPŠaV). OzPŠaV je viazaný kolektívnou zmluvou, ktorej predchádzalo spomínané kolektívne vyjednávanie, ktoré je prostriedkom na utváranie a ďalšie rozvíjanie právnych vzťahov medzi odborovým orgánom (.pdf) a zamestnávateľom:
"Kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzavretá medzi KOZ, vládou SR a zamestnávateľmi, zabezpečuje zlepšenie podmienok pre zamestnancov na všetkých úrovniach. Jednotlivé odborové organizácie môžu so zamestnávateľom dohodnúť zlepšenie pracovných a sociálnych podmienok svojich členov aj nad rámec kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. (...)
Zväz zabezpečuje svojim členom bezplatné právne a poradenské služby a ochranu ich práv vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov voči zamestnávateľom, štátnym a samosprávnym orgánom a v súdnom konaní bezplatné právne zastúpenie. Zúčastňuje sa na tvorbe legislatívy
predovšetkým pripomienkovaním vyhlášok, nariadení a zákonov, ale i priamou účasťou svojich zástupcov v orgánoch pripravujúcich legislatívne predpisy.
"


Výrokom, že ISU "ide mimo kolektívneho vyjednávania" naráža premiér na neúčasť tejto iniciatívy pri kolektívnom vyjednávaní a vzniku kolektívnej zmluvy. Pavel Ondek, predseda odborového zväzu, v rozhovore pre denník Pravda kritizoval absenciu návrhu na spoločnú akciu zo strany ISU pred uzavretím kolektívnej zmluvy. Ďalej spomína, že právo na štrajk sa nevzťahuje na záväzky vyplyvajúce z platnej kolektívnej zmluvy.

OzPŠaV nepodporil štrajk iniciovaný ISU. K „stupňovanému" štrajku sa vyjadruje kriticky : „Iniciatíva slovenských učiteľov si napriek vyššie uvedeným aktivitám (podpis Deklarácie, aprílové protesty, pozn.) razí vlastnú,  hlavne mediálnu cestu a doposiaľ nedosiahla splnenie žiadnej svojej požiadavky.“ OzPŠaV však neodrádzal jednotlivcov od účasti . Podľa stanoviska zo 7. septembra vníma ISU toto vyjadrenie ako podporu ich aktivít: "Iniciatíva slovenských učiteľov rešpektuje stanovisko Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy (OZ PŠaV) k stupňovanému štrajku. Vnímame ho v zásade ako podporu našim požiadavkám a aktivitám v spoločnom úsilí o primerané financovanie školstva. Sme radi, že sa nám v tomto smere darí zbližovať postoje a stanoviská."

Podporu štrajku vyjadrili napríklad Nové školské odbory či Slovenská komora učiteľov. Hlavnými tvárami štrajkov a ISU sú Vladislav Crmoman, prezident Slovenskej komory učiteľov a Branislav Kočan, člen Slovenskej učiteľskej komory pre stredné školy. 


Dátum zverejnenia analýzy: 18.09.2016
success
error