DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

...v priemere je plat učiteľa naozaj okolo 1 100 eur, veď to je o 200 eur nad priemer v národnom hospodárstve.

Premiér pre Nový cas - 18.09.2016
Nepravda

Výsledok štatistického zisťovania (.pdf) Ministerstva školstva vedy a výskumu eviduje mesačnú mzdu pedagogického zamestnanca (s výnimkou materských škôl, základných umeleckých škôl a jazykových škôl) za prvý polrok 2016 vo výške 1032,3 eur. Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR vykazuje výšku za 1. polrok 2016 884 eur. Z týchto faktov vyplýva, že priemerný plat učiteľa nie je o 200 eur vyšší ako je priemerný plat v národnom hospodárstve. Fico nadhodnocuje aj výšku priemerného platu učiteľov, preto považujeme jeho výrok za nepravdivý. 

Výška mzdy všetkých pedagogických, odborných i nepedagogických zamestnancov za 1. polrok 2016 je 924,3 eur (opäť bez pracovníkov materských škôl, jazykových škôl a základných umeleckých škôl), pričom v roku 2015 v tom istom období bola ich mzda nižšia o 40 eur, teda dostali 884 eur. Pedagogickí zamestnanci zarábali o 44 eur menej v prvom polroku 2015, ich výplata bola na úrovni 988 eur (zdroj: .pdf, s.6).

Priemerná mesačná mzda v hospodárstve bola v 1. polroku 2015 na úrovni 858 eur, v 1.polroku 2016 zase na úrovni 884 eur. Rozdiel priemernej mzdy pedagogických zamestnancov a priemernej mzdy v hospodárstve je podľa týchto údajov v 1. polroku 2016 na úrovni 148 eur. V 1. polroku 2015 bol tento rozdiel nižší, pedagogickí pracovníci obdržali o 130 eur vyššiu výplatu ako bola priemerná mzda v hospodárstve. 19. septembra bola prezentovaná makroekonomická prognóza Slovenska, podľa prognózy priemerná nominálna mzda v národnom hospodárstve by mala dosiahnuť 908 eur.

Centrum vedecko-technických informácií SR vo svojich hodnoteniach platov (.xls) pedagogických pracovníkov, vrátane pedagogických pracovníkov v školských zariadeniach  za rok 2015 udáva mzdu v priemere vo výške 954 eur. V tomto prípade je rozdiel priemerného platu pedagogického zamestnanca v školách a školských zariadeniach a priemerného platu v hospodárstve (883 eur v roku 2015) len 71 eur.

Od októbra 2016 dôjde k ďalšiemu navýšeniu platov učiteľov, odhaduje sa, že priemerný plat môže vtedy skutočne dosiahnuť aj spomínaných 1100 eur. Sú to zatiaľ len odhady, presné čísla budeme mať k dispozícii až po realizácii zvýšenia a samozrejme až vtedy sa bude dať určiť, koľko eur nad priemer v národnom hospodárstve budú zarábať učitelia.
"Hodinová mzda prevyšujúca 11 eur, priemerne 100 odučených hodín mesačne a výplata aspoň 1 111 eur mesačne v hrubom. Zhruba takéto cifry by mali mať na svojej výplatnej páske už za september učitelia na všetkých stupňoch škôl. Od nového roka by potom ich priemerná mzda mala vzrásť na takmer 1 180 eur."

Dátum zverejnenia analýzy: 18.09.2016
success
error