DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

A môžeme hovoriť o ďalšom 24 % zvýšení (platov učiteľov, pozn.) v horizonte nasledujúcich troch rokov. Čo by, preboha, za to dali iní, keby mohli povedať, že majú zákonom garantované 24 % zvýšenie platu!

Premiér pre Nový cas - 18.09.2016
Nepravda

V Programovom vyhlásení vlády (.pdf, s. 32) na roky 2016 ~ 2020 je síce vyjadrený zámer každoročne zvyšovať platy učiteľov počínajúc rokom 2018, ale zákonom je garantované len 6 % zvýšenie platu od 1. septembra 2016 v podobe novej platovej tabuľky pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý. 


Pre oblasť školstva je v programovom vyhlásení vlády okrem iného uvedené, že: "(vláda, pozn.) vykoná legislatívne úpravy tak, aby sa platová tarifa pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 1.9.2016 a následne, za predpokladu realizácie zásadných vnútorných zmien v systéme výchovy a vzdelávania, počínajúc dňom 1.1.2018 každoročne zvýšila priemerne o 6 %, na čo zabezpečí primerané zvýšenie finančných prostriedkov" (.pdf, s. 32).

1. septembra 2016 nadobudla účinnosť novela zákona, pričom prílohu č. 7 tvoria nové platové tabuľky pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Oproti doteraz platným platovým tabuľkám sa platová tarifa zvýšila o 6 %. Napríklad v 6 platovej triede a 1 pracovnej triede sa zmenila mesačná platová tarifa zo 446,00 eur na 473,00 eur. 

V súčasnej novele zákona nie je nijakým spôsobom garantovaný každoročný nárast miezd – ten je len zámerom pre súčasnú vládu na obdobie rokov 2016 – 2020. Robert Fico sa často vyjadroval k téme platov učiteľov v predvolebných aj povolebných debatách, tieto výroky Demagog.SK overoval.

Dátum zverejnenia analýzy: 18.09.2016
success
error