DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martin Klus

SaS

...na prepočet obyvateľov máme (Slovensko, pozn.) viac poslancov v Európskom parlamente ako napríklad Nemecko a tak isto máme jedného komisára, tak isto, ako má napríklad Nemecko.

14.09.2016
Pravda

Po prepočítaní počtu poslancov EP na počet obyvateľov Slovenska a Nemecka vychádza v prípade Slovenska jeden poslanec na 417 027 obyvateľov, kým v prípade Nemecka zastupuje jeden poslanec 845 808 obyvateľov. Komisia sa skladá z 28 komisárov - jeden za každý členský štát. Výrok hodnotíme ako pravdivý.


Počet poslancov EP je zhruba proporcionálny k počtu obyvateľov, avšak každý členský štát má právo na minimálne šesť a maximálne 96 poslancov, bez ohľadu na veľkosť krajiny, čo spôsobuje vyššie zastúpenie malých krajín. Podľa informácií oficiálnej webovej stránky EÚ europa.eu malo Nemecko v roku 2015 81 197 537 obyvateľov. Na tento počet obyvateľov má Nemecko v Európskom parlamente 96 poslancov. Slovensko malo v roku 2015 5 421 349 obyvateľov a 13 poslancov. 
Komisia je zložená z 28 komisárov (každý členský štát má jedného), ktorí majú na starosti jednotlivé oblasti politiky. Za Slovensko je to v súčasnosti Maroš Šefčovič, ktorý sa venuje energetickej únii. Nemecký komisár Günther H. Oettinger sa venuje oblasti digitálnej ekonomiky a spoločnosti. 

Dátum zverejnenia analýzy: 31.08.2016
success
error