DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Natália Blahová

SaS

No, ja si myslím v prvom rade, že treba obrátiť oči na to, že kde je tá proklamovaná istota, ktorú táto vláda ponúkala. Ja si nepamätám v histórii Slovenska, že by sme boli účastní toho, že by bolo po pár mesiacoch treba rekonštruovať vládu.

08.09.2016
Pravda

Ak zoberieme do úvahy vlády pred oficiálnym vznikom Slovenskej republiky 1.Januára1993, výrok poslankyne Blahovej by sme považovali za nepravdivý. Avšak ak mala poslankyňa na mysli vlády po roku 1993, jej výrok je pravdivý. 

Pred vznikom samostanej Slovenskej republiky došlo k rekonštrukcii vlád vo viacerých prípadoch skôr ako v roku 2016 v prípade ex-ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Romana Brecelyho, ktorý zastával svoj post od marca do augusta 2016. 
Vláda sa menej ako 5 mesiacov od jej vzniknutia rekonštruovala pred rokom 1993 v týchto prípadoch: 

Výrok môžeme považovať za pravdivý ak zoberieme do úvahy vlády po roku 1993 kedy rekonštrukcia vlád nenastala skôr ako 5 mesiacov po jej vzniknutí.

Dátum zverejnenia analýzy: 31.08.2016
success
error