DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Vašečka

OĽaNO

Už boli takéto pokusy napr. v Maďarsku (zákaz bannerov v parlamente, pozn.), kde takéto niečo prešlo. Potom sa poslanci maďarského parlamentu obrátili na Európsky súd pre ľudské práva a uspeli - Vašečka

01.09.2016
Pravda

Európsky súd pre ľudské práva ("ESĽP") rozhodoval o porušení slobody prejavu v maďarskom parlamente, pričom sa  rozhodnutie týkalo primeranosti zásahu do práv sťažovateľov v súvislosti s vyvesením transparentu. Z toho dôvodu hodnotíme výrok ako pravdivý.

 
Predseda parlamentu, Andrej Danko, navrhol novelu rokovacieho poriadku, ktorá má okrem iného zamedziť vnášaniu transparentov, plagátov, letákov či iných vizuálnych zobrazení. Politikom, ktorý porušia dané obmedzenia majú hroziť sankcie. 

Poslanec Vašečka pritom poukazuje na udalosti v maďarskom parlamente, ktoré sa dostali až pred ESĽP. Prípad Karácsony a ostatní v. Maďarsko sa týka narušenia chodu parlamentu vyvesením transparentov: 

"During a parliament session in April 2013, two of the applicants in the first case presented a billboard with the words ‘FIDESZ [the governing party]. You steal, you cheat and you lie.’ During the final vote on a law amending certain smoking-related acts in May 2013, two of the applicants showed a billboard stating ‘Here operates the national tobacco mafia."

V Maďarsku nejestvuje zákaz vnášania transparentov, avšak maďarská legislatíva umožňuje sankcionovať narušenie chodu parlamentu, čo v danom prípade bolo práve vyvesením transparentu. 

ESĽP rozhodol, že došlo k porušeniu článku desať Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd ("Dohovor") - sloboda prejavu. Podľa názoru súdu nebol v danom prípade takýto zásah nevyhnutný (stiahnutie transparentov + pokuta) na zabezpečenie riadneho chodu parlamentu , a preto došlo k porušeniu práv sťažovateľov. (.pdf s.30).

Dátum zverejnenia analýzy: 31.08.2016
success
error