DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martin Klus

SaS

Národný konvent je platforma, ktorá má slúžiť na diskusiu o tom, ako má vyzerať budúca Európa.

O brexite a predsedníctve s Madaricom, Klusom, Šebejom, Kollárom a Šefcovicom - 27.06.2016
Pravda

Národný konvent o EÚ, podľa definovaných cieľov uvedených na webovej stránke "otvára priestor pre celospoločenskú diskusiu o Európskej únii a jej budúcnosti, cez optiku slovenskej vízie (...) predstavuje inštitucionálnu platformu pre celospoločenskú diskusiu za účasti ústavných a politických predstaviteľov,  exekutívy, parlamentu, cirkví, expertov, mimovládnych organizácií, záujmových združení, predstaviteľov samospráv, hospodárskeho a kultúrneho života. Cieľom je stimulovať diskusiu o európskych otázkach, napomôcť formulovaniu legitímnych pozícií SR k ďalšiemiu smerovaniu EÚ a priblížiť európske témy občanom." Výrok hodnotíme ako pravdivý.Národný konvent o Európskej únii vzniklo z iniciatívy Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Plenárne zasadnutia konventu sú organizované Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Centrom pre európske záležitosti (CEA). Konvent má tri pracovné skupiny, ich úlohou je vytvoriť hodnotiace analýzy, zhrnúť príspevky, názory a odporúčania, ktoré porom môžu slúžiť ako podklad pre  vládu a ministerstvo zahraničných vecí.

26. mája 2016 prebiehalo plenárne zasadnutie konventu s témou Výzvy a príležitosti slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie, kde po vystúpení Miroslava Lajčáka a Martina Schulza nasledovali panelové diskusie. Diskusie sa zúčastnil napr. Martin Klus, Ľuboš Blaha a Eduard Kukan.  

Dátum zverejnenia analýzy: 26.06.2016
success
error