DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Boris Kollár

SME RODINA

...kdežto imigranti na 90 percent nemajú zamestnanie a berú, poberajú dávky (...) Myslím tá imigračná vlna, ktorá teraz sem prišla, tak 90 percent z nich nerobí (...) tak si pozrite štatistiky, koľko ľudí z tých, ktorí sem prišli po, v najbližších dvoch rokoch, nerobí.

O brexite a predsedníctve s Madaricom, Klusom, Šebejom, Kollárom a Šefcovicom - 27.06.2016
Neoveriteľné

Štatistikám ohľadom obyvateľstva EÚ sa venuje databáza Eurostat. Táto databáza však neobsahuje štatistiku spomínanú Kollárom, a nepodarilo sa nám dohľadať ani žiadne iné dáta potvrdzujúce pravdivosť alebo nepravdivosť jeho výroku. Preto výrok hodnotíme ako neoveriteľný. 

Čo sa dlhodobých imigrantov týka, databáza uvádza, že nezamestnanosť imigrantov (18.9%) bola vyššia, než nezamestnanosť obyvateľov EÚ (9,2%), a najvyšší nárast dosiahla v rokoch 2008-2015.
"In 2015, the unemployment rate of non-EU citizens was 18.9 %. This group experienced the largest increase in unemployment over the 2008–15 period (see Figure 4) and also the largest decrease — along with EU citizens — from 2014 to 2015. The unemployment rate of non-EU citizens was 11.1 pp higher than that of the nationals in 2011, a difference that increased until 2013 but was reduced to 10.2 pp in 2015. The unemployment rate was also higher for mobile EU citizens compared with nationals: 1.5 pp more in 2015."

Lepší ukazovateľ nám ponúka hneď graf 1 (Figure 1), ktorý ukazuje, do akej miery sú migranti zapojení do pracovného procesu. V rokoch 2008-2015 išlo o 72-70 percent populácie pri migrantoch z nečlenských štátov EU: u imigrantov pochádzajúcich zo zahraničia mimo EÚ sa táto miera ekonomickej aktivity mierne znížila, u ostatného obyvateľstva narástla. Miera neaktivity je teda 30 percent. Má teda veľmi ďaleko od Kollárových 90 percent.

Figure 8 ukazuje, aký je podiel dlhodobo nezamestnaných na celkovej nezamestnanosti. Od roku 2008 narástol z približne 30 na 50 percent, u migrantov zo zahraničia "dobehol" domácu populáciu, migranti z krajín EU sú na úrovni 45 percent v dlhodobej nezamestnanosti.

V štatistikách ale nie sú zohľadnení noví imigranti, čo uvádza aj Eurostat:
"Recently arrived migrants: this group of migrants is missing from the sampling frame in every hosting country resulting in under-coverage of the actual migrant population in the LFS."

Dátum zverejnenia analýzy: 26.06.2016
success
error