DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marek Maďarič

SMER-SD

...celoeurópska nedôvera k Európskej únii, o tom hovoria štatistiky...

O brexite a predsedníctve s Madaricom, Klusom, Šebejom, Kollárom a Šefcovicom - 27.06.2016
Pravda

Podľa prieskumu verejnej mienky Eurobarometer z roku 2015 (s 83, .pdf), má tendenciu veriť Európskej únii 42 % respondentov. Naopak, 51 % vyjadrilo nedôveru, pričom najnižšiu mieru dôvery vykazuje severovýchodný región v Česku a britský región West Midlands, kde bola nameraná dôvera len u 25 % respondentov. Len jedna pätina (43) regiónov vykázala dôveru nad 50%.  Výrok Mareka Maďariča na základe tejto analýzy hodnotíme ako pravdivý. 

Obrázok prevzatý z prieskumu Eurobarometer, s. 83. Znázorňuje tendenciu dôverovať ľudí v jednotlivých oblastiach EÚ. Čím tmavšia farba, tým viac ľudí dôveruje EÚ.
 
V porovnaní s rokom 2012 došlo v niektorých regiónoch k poklesu v dôvere v EÚ, v niektroých zase dôvera narástla. Najväčší nárast (približne 20 p.b.) zaznamenalo niekoľko regiónov v Španielsku. Naopak, najvýznamnejší pokles dôvery bol zaznamenaný v Lombardii na severe Talianska a v niekoľkých oblastiach vo Francúzsku. Zmeny dokumentuje nasledujúca mapa (prevzatá z štúdie Eurobarometer, s. 85):

Dátum zverejnenia analýzy: 26.06.2016
success
error