DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Boris Kollár

SME RODINA

...keď sa vlastne dávala dokopy Európska únia, mal to byť voľný pohyb pracovnej sily, voľný pohyb obchodu, financií, tovarov. Toto je krásna myšlienka.

O brexite a predsedníctve s Madaricom, Klusom, Šebejom, Kollárom a Šefcovicom - 27.06.2016
Pravda

V roku 1993 bola podpísaná maastrichtská Zmluva o Európskej únii a rovnako tak bolo dokončené vytváranie jednotného trhu "štyroch slobôd". Tie zahŕňajú: voľný pohyb tovaru, služieb, osôb a kapitálu. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Známe "štyri slobody" sa začali formovať už pri podpise Rímskych zmlúv 25. marca 1957, ktoré vstúpili do platnosti 1. januára 1958 a nimi boli založené Európske hospodárske spoločenstvo (EHS) a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu (Euratom). V zmluve o EHS bol stanovený cieľ, vytvorenie spoločného trhu s voľným pohybom osôb, služieb a kapitálu. 

Už zmluva o Európskom spoločenstve uhlia a ocele (ESUO) podpísaná 18. apríla 1951, ktorá vstúpila do platnosti 25. júla 1952 si deklarovala za cieľ vytvorenie spoločného trhu s uhlím a oceľou a postupne sa mal rozširovať aj na ďalšie hospodárske oblasti. 

Dátum zverejnenia analýzy: 26.06.2016
success
error