DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Maroš Šefčovič

Nestraníci

...bez súhlasu rady členských štátov v podstate nie je možné prijať žiadne opatrenie, my máme právo (Európska komisia, pozn.) legislatívnej iniciatívy, ale tá musí byť schválená väčšinou členských štátov, častokrát jednomyseľne, no a, samozrejme, spolu s Európskym parlamentom. Čiže európske inštitúcie vykonávajú ten mandát, ktorý im členské krajiny dali, vykonávajú ten mandát, ktorý je presne stanovený v zmluvách...

O brexite a predsedníctve s Madaricom, Klusom, Šebejom, Kollárom a Šefcovicom - 27.06.2016
Pravda

Maroš Šefcovic správne uvádza, že bez súhlasu Rady EÚ nie je možné prijímat opatrenia a aj možnosti legislatívnej iniciatívy EK. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Na stránkach EÚ sa píše: "The European Commission is the EU's politically independent executive arm. It is alone responsible for drawing up proposals for new European legislation, and it implements the decisions of the European Parliament and the Council of the EU.", teda že EK je zložkou výkonnej moci, pricom je aj zodpovedná za návrh legislatívy a uvedenie rozhodnutí EP a Rady EÚ do praxe.

Šefcovic správne uvádza, že legislatíva musí byt odobrená Európskym parlamentom a Radou EÚ: (Rada) "Spolocne s Európskym parlamentom prejednáva a prijíma právne predpisy EÚ na základe návrhov Európskej komisie." Na stránkach sa dalej tiež uvádza, že pri dôležitých hlasovaniach, ako napríklad pri zahranicnej politike a daniach, sa vyžaduje jednomyselné schválenie.

Európska rada schválené témy prekladá bud Rade EÚ, alebo Európskej komisii, ktorá sa nimi zaoberá dalej. Tá je od roku 2009 už aj formálne ustanovená Lisabonskou zmluvou.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.06.2016
success
error