DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

A my sme urobili opatrenia, aby sa žiadne takéto daňové podvody nemohli opakovať, aby sa zvýšil výber daní...

Kalinák, Procházka, Rajtár a Krajniak o Bašternákovi - 20.06.2016
Pravda

V roku 2012 vláda SR pripravila 50 opatrení, ktoré mali zlepšiť nepriaznivú situáciu pri výbere daní. V rámci týchto opatrení sa napríklad spustila virtuálna bezplatná registračná pokladnica. Vtedajšia vláda sa zamerala na odhaľovanie podvodov pri nadmerných odpočtoch DPH a zaviedol sa kontrolný výkaz. 31. mája 2012 bol v NR SR schválený tzv. Akčný plán boja proti daňovým podvodom na roky 2012 až 2016. Jedným z opatrení, ktoré zvýšili výber daní na Slovensku bolo napríklad spustenie bločkovej lotérie v roku 2013. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Podľa predkladacej správy sa v rámci akčného plánu "navrhuje zavedenie opatrení na zabránenie možností páchať daňové podvody ale aj na účinné potrestanie týchto aktivít, a to v troch etapách. Cieľom týchto opatrení je účinnou legislatívnou podporou, ale aj sériou nástrojov operatívneho charakteru:

- komplexne postihovať daňové podvody,

- zabrániť nekalým činnostiam pri zánikoch obchodných spoločností,

- zvýšiť zodpovednosť osôb, ktoré sú v čase predchádzajúcom zániku spoločnosti ich štatutárnymi orgánmi,

- prehodnotiť efektivitu platnej právnej úpravy Trestného zákona a Trestného poriadku,

- zaviesť nové skutkové podstaty daňových trestných činov.
"

Medzi opatrenia na obmedzenie daňového úniku patrí aj strop pre hotovostné platby. Tie sa môžu vykonávať len do sumy 5000 eur.

Dátum zverejnenia analýzy: 19.06.2016
success
error