DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martin Klus

SaS

... prístup na spoločný trh Európskej únie tak, ako ho má napríklad dnes Nórsko alebo Lichtenštajnsko alebo Island.

Klus a Šebej o brexite - 13.06.2016
Pravda

Je pravda, že Nórsko, Lichtenštajnsko a Island majú prístup na jednotný trh EÚ, hoci nie sú členmi Európskej únie. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Na jednotnom trhu EÚ (niekedy nazývanom aj vnútorný trh) sa ľudia, tovary, služby a kapitál môžu pohybovať v celej EÚ rovnako voľne ako v rámci jednej krajiny. Kľúčový význam pri odstraňovaní prekážok obchodu má zásada vzájomného uznávania.
Nórsko, Lichtenštajnsko a Island získalo prístup na jednotný európsky trh na základe dohody (.pdf) z roku 1994, kedy prišlo rozšírenie Európskeho združenia voľného obchodu (EFTA), ktoré predtým fungovalo ako alternatíva pre európske štáty, ktorým nebolo umožnené alebo nechceli vstúpiť do Európskych spoločenstiev. Na rozdiel od Európskej únie nemalo smerovať k integrácii, cieľom bolo zlepšiť ekonomickú spoluprácu v Európe.

Dátum zverejnenia analýzy: 12.06.2016
success
error