DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martin Klus

SaS

... aké všetky výnimky Británia má, napríklad, že nikdy nemusí zaviesť euro. To bolo už od 92 roku vlastne Maastrichtskou zmluvou dohodnuté.. Briti majú výnimku napríklad, pokiaľ ide o azylové konania, že sú nie súčasťou Schengenského priestoru.

Klus a Šebej o brexite - 13.06.2016
Pravda

Výrok Martina Klusa hodnotíme ako pravdivý. Velká Británia nemusí zaviest euro, co bolo ustanovené Maastrichskou zmluvou v roku 1992, a tiež nie je súcastou Schengenského priestoru vdaka vyjednanej výnimke.

V Maastrichskej zmluve, podpísanej 7. februára 1992, v casti Protokol c. 25, sú Spojené královstvo o Dánsko zbavené povinnosti stat sa clenmi Európskej menovej únie, teda nemusia prijat euro.

Velká Británia nie je ani súcastou Schengenského priestoru, ako píše aj BBC. Rovnako sa nezapája ani do Spolocného európskeho azylového systému. Má totiž vyjednanú výnimku na participácii spolu s Írskom a Dánskom. Britský premiér David Cameron sa v marci 2016 vyjadril, že Británia sa do systému ani nepripojí. Nadalej sa tak nebude musiet registrovat a spracúvat požiadavky o azyl na národnej báze. Prijímanie na národnej báze znamená, že sa postupuje podla legislatívy prijímajúceho štátu, s dodatkom, že za migrantov je zodpovedný ten štát EÚ, do ktorého utecenec vstúpi: "Under the EU's current asylum system, known as the Dublin rules and which apply to Britain, individual EU countries must register and process asylum claims on a national basis and that responsibility falls to the first EU state a refugee enters."

V EÚ sa v súcasnosti debatuje o prehodnotení takéhoto systému: "Európsky parlament po búrlivej debate prijal správu, ktorá požaduje nový centralizovaný azylový systém v Európe, aby celá tarcha neležala len na pleciach toho štátu, do ktorého utecenec vstúpi po prvý raz."

Dátum zverejnenia analýzy: 12.06.2016
success
error