DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martin Klus

SaS

...vzťahu európskych inštitúcií a národných parlamentov. Tam Veľká Británia vyjednala možnosti využívania takzvanej zelenej alebo červenej karty...

Klus a Šebej o brexite - 13.06.2016
Pravda

Veľká Británia  vyjednávala s predstaviteľmi Európskej únie o určitých výnimkách, ktoré mali zmierniť jej pretrvávajúce obavy z nevýhodnosti členstva v EÚ pre krajinu. Súčasťou rozhodnutia Európskej rady, ktoré malo reagovať na britské požiadavky, sú aj mechanizmy prezývané červená a zelená karta, ktoré by mali posilniť právomoci národných parlamentov voči európskym inštitúciám.Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Zavedenie červenej karty je jedným z opatrení, ktoré boli adresované na zmiernenie britských obáv z členstva v EÚ. Procedúra je určená pre národné parlamenty, pokiaľ 55% z nich spochybní návrh Európskej únie, bude to znamenať vetovanie návrhu. O červenej a zelenej karte píše Euractiv:
"Niektorí odborníci spochybňujú aj praktickú využiteľnosť „červenej karty“. Modelovanie ukázalo, že by bola použiteľná len v prípade 2 % všetkých legislatívnych hlasovaní.
Mnohí podporovatelia myšlienky väčšieho angažovania národných parlamentov v európskej politike preferujú skôr konštruktívnejšiu „zelenú kartu“, teda nejakú formu mechanizmu, ktorá by umožňovala národným poslancom naprieč EÚ zasielať Komisii nápady na nové legislatívne alebo nelegislatívne iniciatívy
."

 Ďalšia spomínaná karta, zelená karta, má dať národným parlamentom možnosť navrhovať legislatívu: 
"(...) the “green card” is a proactive, non-binding instrument for involving national parliaments on the basis of existing treaty provisions. The “green card” would not create a collective veto player and would more loosely build upon the “yellow card” mechanism."

V oficiálnom dokumente EÚ(.pdf,s.17) znie popis výnimky, takzvanej červenej karty, nasledovne:
"Where reasoned opinions on the non-compliance of a draft Union legislative act with the principle of subsidiarity, sent within 12 weeks from the transmission of that draft, represent more than 55 % of the votes allocated to the national Parliaments, the Council Presidency will include the item on the agenda of the Council for a comprehensive discussion on these opinions and on the consequences to be drawn therefrom."

Spomenutá je aj možnosť zelenej karty:
"Reasoned opinions issued by national Parliaments in accordance with Article 7(1) of Protocol No 2
on the application of the principles of subsidiarity and proportionality are to be duly taken into
account by all institutions involved in the decision-making process of the Union. Appropriate
arrangements will be made to ensure this
."

Dátum zverejnenia analýzy: 12.06.2016
success
error