DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martin Klus

SaS

... (liberálni demokrati a labouristi, pozn.) boli vždy skôr proeurópski, ale dnes naprieč všetkými týmito politickými stranami vidíme pomerne veľké rozkoly. Že je tu niekto presvedčený zástanca zotrvania Británie a naopak presvedčený zástanca, ktorý hovorí o tom, že Británia by mala vystúpiť. To sa deje rovnako u labouristov, to sa deje rovnako u konzervatívcov...

Klus a Šebej o brexite - 13.06.2016
Zavádzajúce

Labour Party je tradične proeurópskou stranou a jej oficiálnym postojom je podpora zotrvania Británie v EÚ, avšak niektorí jej poslanci sú skôr za vystúpenie z EÚ. Podobne konzervatíci boli tradične považovaní za proeurópskych, no v radoch ich poslancov je momentálne ešte väčší počet zástancov brexitu ako je to v prípade labouristov. Avšak v prípade Labouristov ide u Klusa o preháňanie, za vystúpenie je totiž len 10 poslancov, čo je pomerne malý počet ( oproti 218 za zotrvanie), preto sa nejedná o "veľké rozkoly". U Liberálnych demokratov taktiež nemožno hovoriť o rozkole, ako ukazuje obrázok nižšie. Výrok preto hodnotíme ako zavádzajúci.

Nasledujúci graf BBC z júna 2016 ukazuje počty poslancov z jednotlivých strán, ktorí sú proti či za vystúpenie z EÚ. Z neho je viditeľné, že Labour Party ani COnservative Party nie sú v postoji k referendu jednotné.

Výskum Hooghe et al. - Does Left/Right Structure Party Positions on European Integration? (.pdf, s.984) ešte v roku 2002 došiel k záveru, že závislosť podpory integrácie na lineárnej osi (ľavica - pravica) je podstatná, avšak väčší vplyv na postoj voči integrácii má pozícia okraj - stred. Podľa štúdie majú strany na extrémoch, ako extrémna ľavica, tak pravica, väčšiu tendenciu k euroskepticizmu, narozdiel od politických strán konvergujúcich k stredu. 
Čo sa štiepenia Konzervatívnej strany týka, podľa Hooghe et al. je toto štiepenie zapríčinené bojom medzi nacionalistickou a neoliberálnou ideológiou. Nacionálne orientovaní konzervatívci odmietajú oslabenie národnej suverenity, avšak zástancovia neoliberalizmu sú ochotní predať časť suverenity ak to pomôže ekonomickej integrácii. (Hooghe et al., 982)

Oficiálne podporujú zotrvanie v EÚ premiér Cameron aj Liberálni demokrati, Cameronova konzervatívna strana oficiálne deklarovala neutralitu (BBC.com). Článok v theGuardian hneď v úvode uvádza: 
,,David Cameron faced the surreal situation of gaining more cheers from the Labour benches than his own Conservative colleagues on Monday as he extolled the virtues of staying in the EU."
Teda podľa Guardianu je tradičné, že za Brexit by mala hlasovať Cameronova strana - Konzervatívna. Napriek tomu ale premiér, ktorý podporuje zotrvanie Británie v EÚ získava väčšiu podporu zo strany rivalitnej Liberálnej strany.

Podľa denníka je profil tradičného zástancu opustenia EÚ: starší muž podporujúci konzervatívnu stranu. Avšak tento model sa v Británii začína rúcať s liberálmi podporujúcimi kontrolu hraníc a konzervatívcami obávajúcimi sa ekonomických dôsledkov odchodu z EÚ. Dôvodom pre podporu zotrvania v EÚ je pritom aj osobná sympatia voči premiérovi Cameronovi. 

V závere teda Liberálna strana podporuje zotrvanie Británie v EÚ, tak ako to predpokladá teória. Konzervatívna strana tradične odmieta integráciu v EÚ, avšak premiér Cameron podporuje zotrvanie Británie v EÚ a podporuje ho časť poslancov jeho strany.
Pritom sám Cameron zdôraznil, že voľba v referende presahuje stranícku politiku:
,,This is bigger than party politics. Its effects will last longer than our lifetimes. So we are saying with one voice: make sure Britain is stronger, safer and better off – and vote to remain in a reformed European Union."

Dátum zverejnenia analýzy: 12.06.2016
success
error