DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Ďalej veľmi intenzívne pracuje minister s riaditeľmi nemocníc, pokiaľ ide o prvý kontakt pacientov s nemocničnými zariadeniami. Ide sa robiť prvé centrálne obstarávanie pri nákupoch zdravotníckej techniky...

Robert Fico o súcasnom dianí - 30.05.2016
Pravda

Minister zdavorníctva Tomáš Drucker už po vymenovaní do funkcie sa stretával s riaditeľmi nemocníc a predstaviteľmi asociácií a odborov, aby sa zoznámil s problémami v rezorte. Minister postupne prichádza s návrhmi riešení, ako zlepšiť stav zdravotníctva. Jedným z návrhov je aj  centrálne obstarávanie zariadení pre nemocnie- tie už teraz majú fungovať podľa nariadenia Druckera, aby ministerstvo informovali o zámere a technických špecifikách jednotlivých obstarávaní. O problémoch s primárnym kontaktom alebo s dlhými čakacími dobami na zákroky minister už hovoril, preto výrok hodnotíme ako pravdivý.

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker už avizoval konkrétne zmeny, ktoré plánuje z rezorte urobiť, pri niektorých informoval aj o tom, dokedy by mali byť dané zmeny realizované. Nemocniciam chýbajú rôzne zariadenia, preto ministerstvo pripravuje podmienky centrálneho obstarávania pre nemocnice: "Pre nákup zdravotníckej techniky platia pre štátne nemocnice nové pravidlá od decembra 2015. Okrem benchmarkingu cien sú povinné aj cost-benefit analýzy. V rámci pilotnej fázy projektu benchmarkovania cien sa od tohto apríla posunula hranica povinnosti porovnávať ceny techniky na 40 000 eur. Od septembra má klesnúť na 30 000 eur. V rámci nových pravidiel sa posudzujú napríklad ekonomické prepočty, správnosť predpokladanej ceny zákazky či strategická opodstatnenosť nákupu."

Minister pritom ešte v apríli vydal pokyny, aby nemocnice najprv zaslali ministerstvu technické požiadavky na zariadenie, ktoré chcú kúpiť. Tým je zabezpečené, že ministerstvo odsúhlasí začatie verejného obstarávania: "Na ich základe ministerstvo stanoví priemernú cenu požadovanej zdravotníckej techniky a zašle ju nemocnici. Tá si urobí prieskum trhu a predloží ministerstvu žiadosť so všetkými zistenými detailmi. Ministerstvo ju posúdi, ešte raz porovná ceny, ktoré ponúkajú firmy s databázou, až potom vydá stanovisko. (...) Samotný proces verejného obstarávania, použitý postup, ako aj uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom sú v kompetencii príslušnej nemocnice".

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker diskutoval s Alanom Suchánkom v relácií O päť minút dvanásť 15. mája 2016. Moderátor Martin Strižinec sa ich pýtal aj na plánované zmeny, ktoré by sa mali týkať zaobstarávania zdravotníckych zariadení. Minister nastínil plán s rámcovými zmluvami pre zaobstarávanie daných zariadení:
"Chceme realizovať nákup takzvanými rámcovými zmluvami, ku ktorým by sa potom pripájali povinne naše zariadenia, alebo v konkrétnom prípade nemocnice, dobrovoľné to bude aj pre nemocnice vyšších územných celkov. Ide o to, aby sme zoskupili dostatočný počet požiadaviek a špecifikácií, aby rozsah bol väčší, tým pádom aj súťaž bude istým spôsobom atraktívnejšia. Samozrejme, že chceme predtým diskutovať aj s príslušnými výrobcami, oslovovať ich, aby sa nám nestávalo, že sa nám do aukcií alebo cez trhovisko prihlásil iba jeden potenciálny záujemca. Našou ambíciou je mať na každú dodávku, povedzme, rámcový kontrakt s dvomi potenciálnymi dodávateľmi. Chceme, aby bolo úplne jasné, koľko bude stáť samotný komponent, koľko budú stáť jednotlivé moduly a koľko bude stáť servis, prípadne nejaké alternatívy záruk na toto vybavenie."


Minister sa zaviazal konať aj v probléme nedostatku niektorých liekov: "Chceme vytvoriť aj zmenu v oblasti možnosti predávania liekov komukoľvek, takisto pravidlá pri kategorizovaných liekoch a možnosti požadovať vývoz takýchto liekov".

S riaditeľmi nemocníc sa minister stretol už pred zostavením programového vyhlásenia vlády, odvtedy diskutoval aj so zástupcom Asociácie súkomných lekárov, s Mariánom Šóthom, kto ich diskusiu na tému primárneho kontaktu popísal takto: "Je už desať minút po dvanástej. Lekári prvého kontaktu už stratili nádej, sú apatickí, nechcú čakať. Minister nemôže odkladať túto problematiku, musí ju akútne riešiť. Minister hneď zvážil akútnosť problémov a riešili sme ich na ďalšom stretnutí."

V spomenutej televíznej debate k primárnemu kontaktu minister povedal toto: "lekári, ktorí prichádzajú, alebo mali by prichádzať do primárnej zdravotnej starostlivosti, častokrát nemajú dostatočnú prax a potom máme problémy s tým, aby sme práve nové diagnostikovanie pacienta dokázali zabezpečiť v tej primárnej sfére a prechádza nám ten pacient zbytočne do tej špecializovanej, prípadne ústavnej zdravotnej starostlivosti.(...) tie zmeny, ktoré si zdravotníctvo pýta, pýta si ich niekoľko rokov a veci, keď sme hovorili o primárnej zdravotnej starostlivosti, o lekároch, to sú dôsledky 10-15 rokov, ktoré sa nedejú."

Minister sa venoval aj otázke čakacích lehôt na zákroky, s legislatívnou úpravou pokrývajúcou túto otázku chce prísť začiatkom roka 2017. Chystá sa aj investícia do lôžkových zariadení.


Dátum zverejnenia analýzy: 29.05.2016
success
error