DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

...som veľmi rád, že sa (koaliční partneri, pozn.) nedotkli alebo nedotkneme sa pravidiel kolektívneho vyjednávania...

Robert Fico o súcasnom dianí - 30.05.2016
Pravda

V programovom vyhlásení vlády na roky 2016-2020 (.pdf, s. 30) sa o kolektívnom vyjednávaní píše len toľko, že ho vláda bude podporovať, nehovorí sa o zmene jeho nastavení. Zo súčasného volebného obdobia ešte ubehlo len niekoľko mesiacov, nemožno preto vylúčiť, že nebude prijatá legislatíva upravujúca pravidlá kolektívneho vyjednávania. Vzhľadom na to, že takéto plány v súčasnej dobe nie sú, respektíve nie sú známe však výrok hodnotíme ako pravdivý. 


Podľa PVV:

"V súlade s Ústavou SR podporí uplatňovanie kolektívneho vyjednávania najmä pri mzdových požiadavkách s cieľom zabrániť škodlivému konkurenčnému boju založenému na znižovaní mzdových a ostatných pracovných podmienok a podporiť všeobecný rast platov v slovenskom hospodárstve, ktorý povedie jednak k zvyšovaniu životnej úrovne pracujúcich a jednak k zvýšeniu kúpyschopnosti domácností ako dôležitého faktora udržateľného ekonomického rastu."

Nenašli sme informácie o tom, že by niektorý z koaličných partnerov v súčasnej dobe presadzoval zmeny v kolektívnom vyjednávaní. Most-Híd je jedinou koaličnou stranou, ktorá by sa kolektívnym zmluvám v programe venovala aspoň okrajovo, v programoch strán Sieť (.pdf), SNS (.pdf) a Smer sa kolektívne zmluvy nespomínajú. Vo volebnom programe (.pdf, s. 22) strany Most-Híd sa na tému kolektívnych zmlúv píše len nasledovné: 

"Podporujeme zníženie regulačnej záťaže a zvýšenie flexibility pracovného trhu. V Zákonníku práce je potrebné obmedziť privilégiá odborárov, zrušiť súbeh výpovednej lehoty a odstupného. Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa by nemali platiť pre firmy, ktoré s nimi nesúhlasia.

Dátum zverejnenia analýzy: 29.05.2016
success
error