DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

... predsedajúca krajina má mať tú pozíciu toho honest brokera, ktorý vlastne má byť tým vyjednávateľom, spájačom, hľadačom tých kompromisov vo všetkých návrhoch.

Bezpecnost Európy a SR - 23.05.2016
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, keďže predsedajúca krajina má predovšetkým zabezpečovať hladký priebeh rokovaní Rady EÚ, a to aj napriek tomu, že predsedníctvo dáva krajine možnosť upozorniť na jej blízke témy. 


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR úlohu predsedajúcej krajiny opisuje takto:

,,Členský štát má možnosť preukázať svoje negociačné schopnosti ako „čestný sprostredkovateľ.“ Tvorba spoločného programu predsedníckeho tria, ako aj samotný výkon predsedníctva umožňujú členskému štátu upriamiť pozornosť celej Európskej únie na otázky a témy, dôležité z pohľadu vlastných národných záujmov resp. príslušného regiónu a ich presadenie v rámci politík a smerovania EÚ."

"Nestrannosť a neutralita predsedníctva" - úlohou predsedníctva je organizácia a riadenie stretnutí Rady a stanovovanie poradia priorít aktuálnej agendy. V prípade patovej situácie, plní EU PRES úlohu mediátora a hľadá kompromisné riešenia".

Pôsobenie predsedajúcich krajín upravuje Lisabonská zmluva, avšak nevenuje sa podrobnému vymenovaniu povinností predsedajúcej krajiny:

,,Článok 3
Rada pre všeobecné záležitosti zabezpečuje konzistentnosť a kontinuitu práce rôznych zložení Rady v rámci viacročných programov v spolupráci s Komisiou. Členské štáty, ktoré vykonávajú predsedníctvo, prijmú s pomocou Generálneho sekretariátu Rady všetky opatrenia potrebné na organizáciu a hladký priebeh práce Rady."

Dátum zverejnenia analýzy: 23.05.2016
success
error