DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

A teraz sa objavilo opätovne v návrhu Európskej komisie (mechanizmus prerozdeľovania, pozn.), kedy sa už vlastne nevolá tento návrh povinnými kvótami, ale volá sa to vlastne distribučný kľúč, ktorý má v praxi znamenať, že akonáhle v nejakej krajine je väčší počet, ako 50 % očakávaného čísla, ktoré by mali v rámci tohto distribučného kľúču dostať, automaticky bez ohľadu na súhlas týchto krajín, sa tých zvyšných 50 % prerozdelí medzi tie ostatné krajiny, ktoré v tom kľúči sú zastúpené a teda medzi všetky členské krajiny ...

Bezpecnost Európy a SR - 23.05.2016
Zavádzajúce

Distribučný kľúč zaviedla ako pojem Európska komisia v apríli 2016 pod názvom Towards A Reform of the Common European Asylum System and Enhancing Legal Avenues to Europe (.pdf, 2016). Návrh hovorí o férovejšom prerozdeľovaní migrantov medzi členské štáty, ale zároveň nehovorí nič o konkrétnych limitoch. Výrok preto hodnotíme ako zavádzanie. 
Nový mechanizmus presídľovania je podľa EK založený na distribučnom systéme a rovnako zahŕňa aj finančnú podporu do budúcnosti. Systém, v ktorom žiadajú utečenci o azyl v krajine, do ktorej prišli, je podľa dokumentu zastaralý a jeho najväčším problém je preťažovanie krajín ako Grécko. 

EK predstavuje v návrhu dve možnosti pre nový mechanizmus prerozdeľovania. Prvá možnosť hovorí o doplnení existujúceho systému mechanizmom férovosti - "Option 1: Supplementing the present system with a corrective fairness mechanism". Táto možnosť hovorí o stanovených limitoch a kritériách, v aktuálnom dokumente však nie sú špecifikované, hovorí sa len o zvážení určitých možností:

"In particular, in order to mitigate any significant unfairness in the
allocation between Member States, relocation could take place as soon as a predefined threshold in the number of asylum applicants is reached in a given Member State. The threshold could, for example, be determined in such a way that relocation would only occur when the number of asylum seekers allocated to a given Member State significantly exceeds what would result from a distribution of asylum seekers across the EU based on certain objective criteria."

Druhá alternatíva hovorí o zavedení nového systému založeného na distribučnom kľúči - "Option 2: A new system for allocating asylum applications in the EU based on a distribution key", ani táto možnosť však nehovorí nič o konkrétnych limitoch, aj keď špecifikuje niektoré faktory, ktoré by boli brané do úvahy.

"Under a new system for allocating asylum applications in the EU, determination of responsibility would for the most part no longer be linked with the Member State of first application or irregular entry. Instead, responsibility would be primarily allocated on the basis of a distribution key reflecting the relative size, wealth and absorption capacities of the Member States."
 
Je nutné dodať, že sa nejedná o legislatívny návrh, len predstavenie možných zmien. 

Taktiež ani predchádzajúci návrh dočasného ani permanentného mechanizmu neuvádzal obmedzenie podobné tomu, čo uvádza Kaliňák. K dočasnému mechanizmu sa uvádzajú nasledovné kritériá:

"The relocation would be done according to a mandatory distribution key using objective and quantifiable criteria (40% of the size of the population, 40% of the GDP, 10% of the average number of past asylum applications, 10% of the unemployment rate). It applies to nationalities of applicants with an EU-wide average recognition rate of 75% or higher."

Dátum zverejnenia analýzy: 23.05.2016
success
error