DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD

Za novelu ústavy som nehlasovala, ani za ten zákon som nehlasovala (o preukazovaní pôvodu majetku v roku 2010, pozn.)

Diskusia Denníka N - Žitnanská, Procházka a Lipšic - 18.05.2016
Pravda

Vládny návrh zákona o preukazovaní pôvodu majetku, ktorý predkladala prvá Ficova vláda, bol v druhom čítaní prerokovaný a posunutý do tretieho čítania na 49. schôdzi parlamentu v štvrtom volebnom období. Na tejto schôdzi bol prerokovaný a odhlasovaný návrh ústavného zákona, ktorý umožnil nadobudnúť účinnosť zákona o preukazovaní pôvodu majetku. O týchto návrhoch sa hlasovalo 4. marca 2010. Zo záznamov z hlasovania vyplýva, že Lucia Žitňanská na nich nebola prítomná. Jej výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Zákon o preukazovaní pôvodu majetku už existoval, v roku 2005 ho predkladal Robert Fico (Zákon 335/2005 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku), ale Ústavný súd rozhodol o zastavení účinnosti tohoto zákona v októbri 2005. Ústavný súd vo svojom rozhodnutí z 2008 definitívne potvrdil protiústavnosť zákona. Ficova vláda situáciu riešila s prijatím ústavného zákona, v dôvodovej správe (.rtf) k tomu sa uvádza "(vláda, pozn.) má vyvinúť maximálne úsilie, aby zákon o preukazovaní pôvodu majetku nadobudol účinnosť, a aby sa jeho mechanizmy začali v praxi uplatňovať čo najskôr. Na citovaný nález Ústavného súdu SR nie je možné reagovať prijatím rovnakého znenia zákona o preukazovaní pôvodu majetku v podobe ústavného zákona. Išlo by o vedomé obchádzanie postavenia Ústavného súdu SR a jeho rozhodnutia. Z toho dôvodu sa predkladá návrh ústavného zákona, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. "

Na 49. schôdzi bol prerokovaný aj návrh ústavého zákona, aj návrh zákona o preukazovaní pôvodu majetku. Lucia Žitňanská nebola prítomná na hlasovaní o návrhu ústavého zákona, ktorý bol schválený 112 hlasmi. Zákon o preukazovaní pôvodu majetku bol schválený 116 hlasmi za. Zo záznamu hlasovania vyplýva, že Lucia Žitňanská nebola prítomná ani na tomto hlasovaní.

Dátum zverejnenia analýzy: 17.05.2016
success
error