DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Daniel Lipšic

Nová väčšina

Platný zákon (o preukazovaní pôvodu majetku, pozn.) (...) umožňuje do legálneho príjmu započítať takzvané neobvyklé obchodné operácie (...)

Diskusia Denníka N - Žitnanská, Procházka a Lipšic - 18.05.2016
Pravda

Súčasné znenie zákona o preukazovaní pôvodu majetku bolo prijaté v roku 2010 počas vlády Roberta Fica, do účinnosti zákon vstupoval v roku 2011. Zákon sa neobvyklými obchodnými operáciami nezaoberá, kvôli neefektívnosti bolo znenie zákona kritizované z rôznych strán. Výrok Daniela Lipšica hodnotíme ako pravdivý.  

Zákon o preukazovaní pôvodu majetku schválil parlament pred jedenástimi rokmi na podnet Roberta Fica. Ústavný súd rozhodol, že znenie zákona je protiústavné, preto v roku 2010 došlo k predkladaní nového zákona spoločne s ústavným zákonom. Zákon umožňuje, aby nelegálne nadobudnutý majetok prepadol v prospech štátu. Zatiaľ však k tomu reálne nedošlo

Neobvyklé obchodné operácie sú definované v Zákone o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu ako:
"a) operácia, ktorá vzhľadom na svoju zložitosť a vysoký objem finančných prostriedkov nemá žiaden zrejmý ekonomický alebo zákonný účel
b) o ktorej klient odmieta poskytnúť informácie resp. poskytne informácie, ktoré môže povinná osoba len ťažko preveriť
c) alebo pri ktorej je objem finančných prostriedkov, s ktorými klient narába, v zjavnom nepomere k povahe alebo rozsahu jeho podnikateľskej činnosti či majetkovým pomerom"

Neobvyklé obchodné operácie môžu byť teda indikátorom trestnej činnosti akou je napríklad pranie špinavých peňazí. 

Súčasná vládna koalícia sa zhodla na sfunkčnení daného zákona, v programovom vyhlásení (.pdf, s. 56) sa píše "Vláda, berúc na zreteľ rozhodnutie Ústavného súdu SR vo veci zákona o preukazovaní pôvodu majetku, vynaloží maximálne úsilie na presadenie ústavného zákona o preukazovaní pôvodu majetku s cieľom je ho reálnej účinnosti."

Strany OĽaNO-NOVA avizovali, že pokúsia súčasný Zákon o preukazovaní pôvodu majetku sprísniť. V novele zákona strana navrhuje, aby sa za legálny príjem nepovažovali príjmy z tzv. neobvyklých obchodných operácií. Tie sú definované v právnej úprave boja proti praniu špinavých peňazí. O sprísnenie zákona sa OĽaNO spoločne s Danielom Lipšicom pokúšali už v roku 2015, avšak neúspešne, keďže parlament vtedy zmenu zákona nepodporil. 
Dátum zverejnenia analýzy: 17.05.2016
success
error