DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD

...máme dnes vysokú nedôveru v políciu, prokuratúru a súdnictvo…

Diskusia Denníka N - Žitnanská, Procházka a Lipšic - 17.05.2016
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, keďže viacero prieskumov poukázalo na relatívne nízku dôveru obyvateľov Slovenska v inštitúcie polície a súdov.

Podľa Správy o kvalite života z roku 2015 vydanej Eurostatom (Quality of life, s. 207, pdf.), dôvera v národné inštitúcie bola na Slovensku hodnotená známkami:
Dôvera v politický systém 3,5
Dôvera v právny systém 3,6
Dôvera v políciu: 4,4

Hodnotenie sa pohybuje na škále 0 - 10, pričom 0 znamená najnižšiu mieru dôvery, a 10 najvyššiu mieru dôvery v inštitúciu (s. 207). Slovensko sa svojím hodnotením radí medzi krajiny s nižšou dôverou v dané inštitúcie. 


Inštitút pre verejné otázky zorganizoval v roku 2014 prieskum (Slovensko na konci roka 2014 očami verejnosti, s. 15, pdf.) z ktorého vyplýva, že súdom na Slovensku verí 30 % opýtaných, a polícií verí 52 % opýtaných. 


Podľa správy Európskej únie o stave súdnictva (The 2016 EU Justice Scoreboard, pdf.), je dôvera v nezávislosť slovenských súdov a sudcov najnižšia spomedzi 28 krajín.

Za hlavné dôvody nedostatku nezávislosti súdov označilo vyše 40 % slovenských respondentov zásahy vlády a politikov a vplyv ekonomických a iných záujmov.

Podľa prieskumu Eurobarometer z roku 2013 (Justice in the EU, s. 14, pdf.) na Slovensku dôveruje súdom 25 % respondentov. Menšiu dôveru preukázal prieskum len v prípade Slovinska, ktorého súdom verí 24 % jeho obyvateľov.

 

Dátum zverejnenia analýzy: 17.05.2016
success
error