DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Miroslav Číž

SMER-SD

...článok 19 našej ústavy hovorí, že každý má právo na ochranu ľudskej dôstojnosti, svojej dôstojnosti, mena aj dobrej povesti.

Lucia Žitnanská, Miroslav Cíž a Martin Poliacik - 02.05.2016
Pravda

V článku Ústavy (pdf, s.8) číslo 19 sa hovorí následovné:

"(1) Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povestia na ochranu mena.
(2) Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života.
(3) Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe."
Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 01.05.2016
success
error