DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD

Ja som už tak aj urobila za ten mesiac (spustila proces disciplinárneho konania, pozn.), čo som vo funkcii, v dvoch alebo troch prípadoch.

Lucia Žitnanská, Miroslav Cíž a Martin Poliacik - 02.05.2016
Neoveriteľné

Nepodarili sa nám nájsť informácie o tom, či už ministerka podala žiadosti na disciplinárne konania, médiá zatiaľ o tejto skutočnosti neinformovali.

Ministerka pri vymenovaní do funkcie avizovala, že bude sa snažiť o zvýšenie verejnej kontroly, a to aj cez disciplinárne konania sudcov. Zákon, ktorý upravuje medzi inými aj priebeh disciplinárnych konaní je Zákon č. 385/2000 Z. z.Zákon o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov. O začatí disciplínárneho konania sudcov pojednáva Tretia hlava, paragraf 120:
"Disciplinárne konanie sa začína na návrh.
Návrh na začatie disciplinárneho konania je oprávnený podať
a) minister,
b) predseda súdnej rady,
c) verejný ochranca práv,
d) predseda krajského súdu aj proti sudcovi okresného súdu v jeho obvode,
e) predseda súdu proti sudcovi príslušného súdu,
f) sudcovská rada proti sudcovi príslušného súdu vrátane predsedu tohto súdu.
"

Disciplinárne konanie potom môže byť zastavené (napr. v prípade návrhu, ktorý je vzatý späť), prerušené (keď v prípade sa vedie alebo má byť vedené trestné konanie), alebo sa postúpi k pojednávaniam: "Disciplinárny senát je povinný rozhodnúť o disciplinárnom previnení alebo o priestupku sudcu spravidla do troch mesiacov od podania návrhu na začatie disciplinárneho konania."

Rozhodnutia disciplinárnych konaní sú zverejnené na stránkach Najvyššieho súdu SR, ale návrhy na disciplinárne konanie nie sú verejne dostupné.

Dátum zverejnenia analýzy: 01.05.2016
success
error