DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD

... pán minister Borec pripravil nové procesné kódexy, ktoré začnú platiť od 1.7. (...) v rámci nich (nových procesných pravidiel, pozn.) tiež máme špecializácie na pracovnoprávne spory a na niektoré iné špeciálne typy sporov...

Lucia Žitnanská, Miroslav Cíž a Martin Poliacik - 02.05.2016
Pravda

Bývalý vládny kabinet prijal 21. mája 2015, najväčšiu právnu reformu od roku 1963 s účinnosťou od 1. júla 2016. Postaral sa o to najmä exminister spravodlivosti Tomáš Borec, ktorý od toho očakával najmä efektívnejšie, rýchlejšie a spravodlivejšie súdne konanie.  Zmeny nahradia socialistický Občiansky súdny poriadok z roku 1963 a získali podporu takmer celého politického spektra. Návrh zákona obsahuje v časti o sporoch s ochranou slabšej strany v treťom diele spomínané pracovnoprávne spory, preto výrok hodnotíme ako pravdivý.


TASR o nových procesných kódexoch píše nasledovné:
"Trojica nových kódexov civilného procesného práva si vyžiadala novelizáciu desiatok zákonov. Ich zosúladenie zabezpečí zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku, ktorý v závere štvrtého rokovacieho dňa 58. schôdze parlamentu predstavil minister spravodlivosti Tomáš Borec (nominant Smeru)."

Žitňanskou spomínaná špecializácia na pracovnoprávne spory sa nachádza v Civilnom sporovom poriadku (Spory s ochranou slabšej strany- tretí diel). Účinnosť má nadobudnúť 1. júla 2016, takisto ako Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok.

Okrem pracovnoprávnych sporov sa Civilný sporový poriadok zaoberá v časti o sporoch s ochranou slabšej strany aj antidiskriminačnými či spotrebiteľskými spormi.

Dátum zverejnenia analýzy: 01.05.2016
success
error