DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Lucia Žitňanská

MOST-HÍD

[Na Slovensku je] nízka dôvera v slovenské súdnictvo...

Lucia Žitnanská, Miroslav Cíž a Martin Poliacik - 02.05.2016
Pravda

Na základe dostupných informácií hodnotíme výrok Lucie Žitňanskej ako pravdivý. Súdnictvo je po politických stranách druhou najnedôveryhodnejšou inštitúciou spomedzi verejných inštitúcií Slovenskej republiky.

"Vlády krajín OECD majú rastúce obavy o zabezpečovanie  poskytovania kvalitných verejných služieb všetkým vrstvám spoločnosti (najmä v zdravotníctve, vzdelávaní, súdnictve a spravovaní daňových záležitostí)," hovorí správa OECD citovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.


Na dôveru občanov vo verejné inštitúcie negatívne vplýva korupcia a neschopnosť aktérov verejnej správy niesť zodpovednosť za svoje správanie (Oblasť verejnej správy z pohľadu vedeckých výskumov s akcentom na dôveru v spoločenské inštitúcie, pdf, str. 7). Súdna rada preto iniciovala prieskum dôveryhodnosti súdnictva, podľa ktorého súdom nedôveruje až 74 % respondentov. 

Kým na Slovensku dôveruje súdom iba každý štvrtý Slovák (25 %), podobné hodnoty môžeme nájsť aj v iných postkomunistických štátoch, no v európskom porovnaní sú menej dôverčiví iba Slovinci (dôveruje 24 %). Najvyššia dôvera je v severských štátoch (vo Švédsku dôveruje 82 %). Ministerstvo spravodlivosti pripravuje na zlepšenie reformy zamerané najmä na vymožiteľnosti práva.

Výsledkom prieskumu dôveryhodnosti súdnictva bolo rokovanie Súdnej rady vo februári 2016, na ktorom sa zhodli na ešte detailnejšom prieskume o príčinách nedôveryhodnosti.

Nízka dôvera v súdnictvo je na Slovensku aj v porovnaní s inými európskymi krajinami. Najnovší prehľad vnímania nezávislosti súdov verejnosťou priniesla Európska komisia(.pdf,s.35):

Dátum zverejnenia analýzy: 01.05.2016
success
error