DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marian Kotleba

ĽSNS

Energetická sebestačnosť je pod 50%.

Kotleba vs. Klus - 28.04.2016
Neoveriteľné

Správe o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2014 sa uvádza, že v spotrebe plynu je Slovensko na 98 % závislé na dovoze suroviny. 

"Domáca spotreba zemného plynu v ostatných rokoch stagnuje. Domáca ťažba zemného plynu predstavuje málo významný objem, v roku 2013 cca 91 mil. m3, závislosť SR od dovozu je stále na úrovni okolo 98 %."

Na druhej strane v prípade elektrickej energie je Slovensko úplne sebestačné. Správa uvádza: "V roku 2014 spotreba elektriny v SR stagnovala s mierne importnou bilanciou medzi spotrebou a výrobou elektriny. Možno 
konštatovať, že SR bola v roku 2014 vo výrobe elektriny sebestačná."

Portál Aktuality.sk v júli 2014 uvádzali, že energetická sebestačnosť Slovenska je 40 %, inými slovami až 60 % energetických surovín potrebujeme doviesť. 

Dátum zverejnenia analýzy: 24.04.2016
success
error