DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marian Kotleba

ĽSNS

Treba zase povedať aj to B a síce, že finančne bude pre nás členstvo v Európskej únii výhodné len do roku 2020.

Kotleba vs. Klus - 25.04.2016
Zavádzajúce

Výrok predpokladá jasnú analýzu príjmov a výdajov pre Slovenskú republiku po roku 2020. Keďže v súčasnom stave neexistuje konkrétny návrh, uvádzajuci strategické kroky pre rozdelenie finančných zdrojov na roky 2021-2027 do jednotlivých členských krajín formou eurofondov, nedá sa posúdiť, či bude členstvo pre Slovenskú republiku finančne výhodné aj po roku 2020. Členstvo v hociktorom nadnárodnom útvare však poskytuje rôzne výhody a nevýhody, ako píšeme nižšie. Výrok preto považujeme za neprimerane zjednodušený a hodnotíme ho ako zavádzajúci.

Od svojho vstupu do únie bolo Slovensko čistým príjemcom fondov z EÚ, tzn. peňazí, ktoré boli určené do rozpočtu EÚ, bolo menej ako tých, ktoré Slovensko z fondov prijalo.

Finančnej alokácii prostriedkov určených na čerpanie eurofondov sa venuje tzv. kohézna politika. Pracovný dokument (.pdf, s.3) Konferencie okrajových prímorských regiónoch Európy (CPMR) uvádza, že prvé predlohy kohéznej zmluvy na roky 2021-2027 budú navrhnuté až koncom roku 2017, prípadne začiatkom roku 2018.

Slovenskej republike vyplýva z členstva v EÚ viacero práv a povinností. Tým, že sme členom eurozóny, máme spoločnú menovú politiku s ostatnými štátmi eurozóny a odpadajú transakčné náklady. Na druhú stranu, v prípade krízy nemôžeme (Slovensko) meniť výmenný kurz tak, ako by sme potrebovali, čoho následkom môže byť prislabá, resp. prisilná mena, čo v prvom prípade vyústi ku odlevu kapitálu a v druhom k predražovaniu exportu a jeho poklesu.

Európska únia tiež poskytuje výhody colnej únie a jednotného trhu, postupne sa odstraňujú aj netarifné prekážky, ako napríklad rozdielna legislatíva. V rámci únie sa neplatí clo pri pohybe tovaru zo štátu do štátu, Schengenská dohoda umožňuje voľný pohyb občanov bez prestojov, čím sa opäť redukujú transakčné náklady. Umožnený je aj voľný pohyb kapitálu.

Dátum zverejnenia analýzy: 24.04.2016
success
error