DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marian Kotleba

ĽSNS

... väčšina trestných činov spáchaných so zbraňou je práve spáchaných s nelegálnou zbraňou...

Kotleba vs. Klus - 25.04.2016
Neoveriteľné

Nepodarili sa nám nájsť údaje pre Slovensko o pomere trestných činov spáchaných s legálne a s nelegálne držanou zbraňou. Ide o generalizujúci výrok, preto pravdivosť tvrdenia overujeme na základe dostupných štatistík a štúdií z rôznych krajín.

Polícia Českej republiky vedie štatistiku o trestných činoch spáchaných s legálne a s nelegálne držanými strelnými zbraňami od 2010, najnovšie údaje sú z roku 2014.

Celkový počet držiteľov zbraní v ČR sa v sledovanom období pohyboval okolo 300 000 (na konci roku 2014 to bolo 292 283 držiteľov).
Vo svete sa vedie aktívna diskusia o tom, či striktná kontrola zbraní a obmedzenie výdaju zbrojného preukazu vedie k zníženiu počtu trestných činov.
Veľká Británia na konci deväťdesiatych rokoch zaviedla  zákon, ktorý upravuje možnosti, akými sa môže dostať civilné obyvateľstvo k strelným zbraniam. Ukázalo sa, že napriek nárastu trestným činom spáchaným so zbraňou v prvých rokoch po zavedeniu zákona, počet takých trestných činov už ukazuje klesajúci trend. Dokonca sa vo Veľkej Británii ukázalo, že väčšina trestných činov spáchaných strelnými zbraňami je vykonaná s tými istými nelegálne držanými zbraňmi: "Today, law enforcement officials say ballistic tests indicate that most gun crime in Britain can be traced back to fewer than 1,000 illegal weapons still in circulation."

Americké analýzy ukazujú, že v 82 % masových prestreliek z posledných tridsať rokov boli použité strelné zbrane legálne držané. Rôzne štúdie sa robia na vzorkách väzňov, ktorí mali pri sebe strelné zbrane v momente spáchania trestného činu. Výsledky sú rôzne, a samotní autori upozorňujú na to, že nie je možné jednoznačne na základe nich povedať, či sa spácha viac trestných činov s legálne, alebo s nelegálne držanými zbraňami. Podľa autora je ale možné tvrdiť, že "a low percentage of criminal assaults and robberies are committed with guns that were acquired by legal purchase from a gun store".

 
Dátum zverejnenia analýzy: 24.04.2016
success
error