DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marian Kotleba

ĽSNS

Vyťahujete jeden príklad (Harman, pozn.), na ktorý ale legislatíva zareagovala veľmi promptne a pružne a boli zavedené povinné psychotesty.

Kotleba vs. Klus - 25.04.2016
Pravda

Streľba v Devínskej Novej Vsi sa odohrala v auguste 2010, novela zákona o strelných zbraniach a strelive, zavádzajúca povinné psychotesty bola prijatá v roku máji 2011. Pripravená a prijatá bola nová legislatíva v priebehu deviatich mesiacov. Výrok hodnotíme ako pravdivý.
Pod prípadom Harman sa myslí tragická udalosť, kedy obyvateľ Devínskej Novej Vsi, Ľubomír Harman v byte zastrelil päťčlennú rodinu, išlo o tri ženy, muža a dieťa. Ďalšieho príbuzného rodiny zastrelil pri vchode do domu. Siedmou obeťou bola žena v jednom z panelových domov, ktorú zasiahla zblúdilá strela. Pri policajnej akcii zahynul aj páchateľ tohto brutálneho činu. Ďalších 15 osôb strelec zranil. Akt bol vykonaný 30. augusta 2010 okolo 10:00.

Zákon (.pdf) č. 128/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive, prijatý 1. mája 2011 obsahuje nasledovné zmeny oproti pôvodnému zneniu zákona:

"Každý žiadateľ o zbrojný preukaz sa bude povinne musieť podrobiť vyšetreniu klinickým psychológom. Túto povinnosť mali doteraz iba mladiství, ktorí žiadali o zbrojný preukaz na športové účely. Vyšetrenie bude povinné aj pri vydaní nového zbrojného preukazu – pre držiteľa skupiny A alebo C, ktorý ho má vydaný na výkon zamestnania (napr. príslušníci SBS, ktorí používajú zbrane).

Platnosť zbrojného preukazu sa nemení, naďalej bude platiť 10 rokov. Samočinné zbrane sa budú môcť na základe výnimky naďalej držať na zberateľské účely. Samonabíjacie palné zbrane, ktoré boli konštrukčne odvodené alebo upravené zo samočinnej zbrane (samopal) bude možné držať a nadobúdať aj na športové alebo zberateľské účely – tak, ako je to v súčasnosti. Držitelia týchto zbraní však budú musieť každých 10 rokov absolvovať psychotesty. Prvý krát tak musia urobiť najneskôr do 30. apríla 2012 - inak stratia psychickú spôsobilosť na držbu zbrane, čo je dôvodom na odňatie zbrojného preukazu.

Držitelia skupín B, D, E, F alebo C (preukaz vydaný na výkon oprávnenia), ktorí neabsolvovali psychotesty do 30. apríla tohto roka nimi budú musieť prejsť pri vydaní nového zbrojného preukazu. Povinnosť neplatí pre držiteľov nad 62 rokov."


Dátum zverejnenia analýzy: 24.04.2016
success
error